Vi har fått in över 200 frågor till Utgivarnas Öppenhetsforum sedan starten våren 2017. Första frågan kom från Johan som undrade om ett kommunalråds Facebookkonto omfattas av offentlighetsprincipen. Sedan har det rullat på med föräldrar som vill ha ut dokumentation från sina barns skolor, offentliganställda som vill ha ut lönelistor och nyhetsjournalister som tycker att kommunen slarvar med diarieföringen.

Jag försöker svara efter bästa förmåga men det är sällan jag får veta hur det går för frågeställarna sedan. Desto roligare när Anita återkom till forumet ett par månader efter vår första kontakt:

“Tack för hjälpen! Jag följde dina råd. Domen blev att körjournalen var allmän handling.”

Anita är en bekymrad skattebetalare i en Norrlandskommun som har fått tips om att kommunala tjänstebilar, med tillhörande bensinkort, har använts för privata resor. Mot den bakgrunden ville Anita titta på körjournalen för en av dessa bilar, det vill säga dokumentet där föraren ska fylla i sådant som mätarställning, körsträcka och syftet med resan.

Det ansvariga kommunalförbundet kunde ha använt den gamla klyschan “vi välkomnar en granskning”, och lämnat ut journalen till Anita, men avslog i stället med motiveringen att journalen var “ett pågående arbetsmaterial”. Begreppet “arbetsmaterial” finns inte lagen men är populärt bland tjänstemän som tycker att det är obehagligt när allmänheten kommer och snokar bland myndighetens handlingar. Tack och lov är det inte myndighetens subjektiva bedömning av en handlings status som avgör om den är allmän eller inte. Det finns objektiva kriterier i tryckfrihetsförordningen och det var ett sådant jag pekade på i mitt svar till Anita:

“Om jag begärde ut körjournaler skulle jag nog argumentera för att de är allmänna handlingar enligt regeln i 2 kap. 7 § 2 st 1 p tryckfrihetsförordningen, alltså den regeln som gäller diarium, journal eller annan förteckning som förs fortlöpande”.

Anita bestämde sig för att överklaga kommunalförbundets beslut till kammarrätten. Men att hitta rätt paragraf att åberopa är bara halva jobbet. Man måste också ta reda på alla fakta om den önskade handlingen. Hur har den uppstått? Vad har den använts till? Och var förvaras den nu? Det kan vara nog så svårt att ta reda på, om man har att göra med en motsträvig myndighet. Men det är sådant som måste klargöras om domstolen ska kunna bedöma handlingens status. Och man ska inte tro att kammarrätten lägger särskilt många knop på att göra egna utredningar.

Anita gjorde sin research grundligt, redogjorde för alla fakta i sitt överklagande och lyckades övertyga kammarrätten. Domstolen gick på hennes linje och konstaterade att körjournalen är en allmän handling som ska lämnas ut i offentliga delar.

Text: Per Hagström

Per Hagström är redaktör för allmanhandling.se och Öppenhetsforum på utgivarna.se. Han är jurist och journalist och skriver regelbundet krönikor om offentlighetsprincipen. Vid sidan av uppdraget för Utgivarna arbetar han som reporter på Polistidningen.

Utgivarpodden #4: Helena Nyman, Dalarnas Tidningar
Utgivarpodden #5: Cissi Elwin, Chef