Årets Pressfrihetsindex uppvisar en mörk bild av möjligheten att bedriva oberoende journalistik. Situationen för journalistik är dålig i 70 procent av de undersökta länderna. Sverige placerar sig på fjärde plats i undersökningen som omfattar 180 länder.

Norge toppar listan för sjunde året i rad och Irland placerar sig på andra plats före Danmark. Reportrar utan gränser (RUG) som står bakom undersökningen skriver att ”skillnaden suddas ut mellan sant och falskt, verkligt och fabricerat, fakta och påhittat” och pekar på att politiska aktörer i respektive hemländer manipulerar innehåll för att undergräva kvalitetsjournalistik.
Desinformationsindustrin sprider sig och försvårar för journalistik baserad på relevans och saklighet.

Europa, och då speciellt inom EU, är den del av världen där det finns störst möjlighet att bedriva god journalistik. Men undersökningen visar med all tydlighet att också länder inom EU påverkas av såväl desinformation som regeländringar som påverkar pressfrihetsindex negativt.
Att Sverige tappar en placering jämfört med förra året hänger bland annat ihop med riksdagens beslut i slutet av 2022 att klubba igenom den så kallade ”spionlagen” samt att redaktionella medarbetare vid upprepade tillfällen hindrats av ordningsmakten att utföra sina jobb.

Pressmeddelande: SVENSKA REGERINGEN HAR INGEN MUNKAVLE
Pressmeddelande: ÅSA RYDGREN NY VD FÖR UTGIVARNA