De svenska mediehusen har gjort ett starkt jobb som lyckats förena den digitala omställningen med att fortsatt leva upp till det demokratiska uppdraget att informera, granska och att vara en arena för opinionsbildning. Bäst i klassen i en undersökning där medier i 18 demokratier jämförts.

– Rapporten bekräftar mediernas demokratiska roll och sätter fingret på de etablerade mediernas fortsatt avgörande roll för kunskapsspridning i samhället, säger Utgivarnas vd, Robert Olsson.

 

De senaste 20 åren har inneburit en gigantisk omställning för de svenska medierna. Konkurrensen har förändrats från lokal och nationell till global, såväl ekonomiskt som vad gäller den tid medborgaren lägger på medieintag.
I det perspektivet är det naturligtvis glädjande att rapporten från forskningsprojektet Media for Democracy visar att den svenska mediebranschen i en jämförelse med medier i andra demokratier klarat sig bäst vad gäller att leva upp till det demokratiska uppdraget. Projektet leds av universitetet i Salzburg, med svenska deltagare från forskningscentret Demicon vid Mittuniversitet.

Det är Sverige, tillsammans med medier i Danmark och Storbritannien, som bäst lever upp till den journalistiskt demokratiska uppgiften.
Ett orostecken ur demokratisk synpunkt har varit den pågående nedläggning av den lokala bevakningen – hälften av alla lokala redaktioner lades ner tio till femton år efter sekelskiftet.
På senare år ser vi dock en förändring, vilket de båda forskarna Gunnar Nygren och Carina Tenor visar i rapporten från tidigare i år, ”Den lokala journalistikens återkomst” där de övertygande argumenterar för att ”det lokala blir allt viktigare i en global värld – och viktigast blir att koppla ihop det lokala och det globala för att göra världen begriplig”.
Just de ökade skillnaderna mellan stad och land har ansetts som en utmaning för demokratin.

– Under senare år har  flera mediehus, såväl kommersiella som inom public service, satsat på att stärka den lokala bevakningen. Det är en mycket positiv utveckling rent journalistiskt men innebär också ett starkt bidrag till den lokala demokratin, säger Robert Olsson.

Länkar till aktuella rapporter:

http://www.euromediagroup.org/mdm

Svenska nyhetsmedier i topp i internationell demokratistudie (miun.se)

lokala_journalistikens_aterkomst.pdf (lindholmen.se)

Utgivarna kritiserar Kinas ambassadör
Mattsson vald till
ordförande till 2023