TU-medier i Sverige har antagit regler om annonsmärkning. Enligt TU:s styrelse ska användarna aldrig behöva tvivla på vad som är finansierat av någon utomstående och vad som är redaktionellt material.  Enligt TU ska mottagaren även vid en hastig anblick kunna åtskilja det innehåll som är reklamfinansierat från det redaktionella innehållet – också när det inte är utformat som ett traditionellt reklambudskap.
– Vi ska inte lura läsaren, skriver TU:s styrelse och fortsätter, och det finns inga mellanlägen – antingen är det marknadsföring eller så är det inte. Och marknadsföringslagen är här mycket tydlig:

Tidningsutgivarnas regler om native advertising

Riskabel självfokusering
SR märker artiklar