(2015-05-06) Reuters Institute vid universitetet i Oxford fortsätter att producera intressanta studier om journalistikens utveckling och utmaningar. I dagarna har man presenterat två nya texter värda en stunds genomläsning. Den ena är skriven av medieforskaren Rasmus Kleis Nielsen och heter The Increasingly Digital Business of News och den andra av medieekonomen Robert Picard.

Kleis Nielsens artikel, som är en del av Sage Handbook of Digital Journalism, ger en snabb överblick av flera centrala aspekter av nyhetsbranschen, hur den förändras och vart den är på väg. Kleis Nielsen redogör till exempel för hur de digitala medierna tillsammans med nya medievanor kommit att påverka och utmana de traditionella mediernas affärsmodeller. När utbudet och konkurrensen hårdnar sprids publikunderlaget ut och priserna drivs neråt både för redaktionellt innehåll och annonsplats. Utvecklingen gör det svårare att täcka kostnaderna för en professionell redaktionell produktion.

Den andra texten är alltså en rapport av Robert Picard. Hans Journalists’ Perceptions of the Future of Journalistic Work ger indikationer om att journalister tror att journalistik kommer att vara ett tuffare jobb i framtiden med mindre omgivande stöd. Rapporten, som bygger på en enkätsvaren från 509 journalister, visar också att de tror att tempot drivs upp samt att det egna varumärket och entreprenörstänkandet kommer att spela en större roll. I grunden är tron på journalistiken som institution fortfarande stark. Och det kommer att vara lika kul och givande att arbeta inom journalistiken som tidigare.

//TL

Brå rapport om hot
Kampen om det äkta