Trovärdighet kräver tydlighet. För att upprätthålla allmänhetens tillit till publicistisk verksamhet krävs att reklam och journalistik skiljs åt. Det ska vara tydligt för läsare och tittare att veta vad som är ett betalt inslag eller artikel och vad som utgör en av medierna självständigt framtagen och beslutad publicering. Tidningsutgivarna (TU) och Sveriges Tidskrifter har tagit fram riktlinjer för textreklam och en checklista mot textreklam.

Utgivarnas riktlinjer för digitala publiceringar
Riskabel självfokusering