Nya sätt att ta del av journalistik kräver ett förtydligande vilken form av journalistik det gäller. Därför lanserar Utgivarna riktlinjer för digitala publiceringar. 

– Det blir bara viktigare och viktigare att vi särskiljer åsikter från nyheter – även digitalt, säger Sofia Wadensjö Karén, styrelseordförande i Utgivarna.

Förtroendet för medierna är en av vår tids stora frågor. Det kan handla om föreställningar om att medierna mörkar, men även okunskap om de journalistiska övervägandena, nyhetsvärdering och medieetik.

Ytterligare en sak spelar in: tydlighet kring vilken typ av publicering det handlar om.

I ett debattinlägg, som publiceras i flera tidningar i dag, skriver Utgivarnas styrelse:

”I dag följer många nyhetsflödet digitalt. Utan att ha sökt upp en specifik avsändare tar läsaren del av publiceringar – helt i avsaknad av tydlig kontext. På nätet ser allt nästan likadant ut. Nyhetsrapportering eller ledartext? Debattinlägg eller analys?

Därför måste publicisterna bli bättre på att tydliggöra skillnaden mellan åsikter och nyheter.  Och vara tydliga med när materialet publicerades och vilken typ av publicering det handlar det om.”

Utgivarna pekar på fyra punkter som bidrar till tydlighet och transparens:

• Att tydliggöra publiceringsdatum när en gammal artikel eller ett inslag sprids på nytt.

• Vilken typ av innehåll det handlar om – och vad det innebär.

• När behov finns även lägga till en förklaring om hur arbetet med reportaget gått till och vilka publicistiska överväganden som gjorts.

• Hur de medieetiska systemen fungerar och hur man anmäler en publicering.

– När publiken möter journalistik i digitala kanaler är den ju ofta helt tagen ur sitt sammanhang. Då är det svårt att avgöra vilken typ av material det är. Nyheter, debatt eller kanske en nyhetskommentar? Genom ökad tydlighet ökar vi förtroendet för journalistik. Det är därför glädjande att hela mediebranschen nu har samlats och ställt sig bakom de här rekommendationerna. Vi har alltför länge haft ett ”inifrån och ut”-perspektiv kring digitala publiceringar. Nu gör vi något åt det! säger Sofia Wadensjö Karén.

Se vidare: Utgivarnas riktlinjer för webbpubliceringar.

Skilj mellan nyheter och åsikter
Lagen, etiken och alternativen