Säkerhetspolisen, Säpo, och Utgivarna planerar ett gemensamt seminarium om hot mot journalister. Anders Thornberg, generaldirektör Säpo, kontaktade i veckan Utgivarna för att följa upp förslaget på ett gemensamt utbildningsseminarium om hot mot journalister och mediehus. Det planerade seminariet är en följd av det möte organisationerna hade tidigare i år med anledning av den kritik som Utgivarna riktade mot Säpo för hur man tidigare hanterat hot mot journalister och mediehus.

– Samtalet var mycket positivt och det här visar verkligen att Säpo har tagit vår kritik på allvar. Ett gemensamt seminarium ligger helt rätt i tiden med ett hårdare debattklimat och valår. Jag ser fram emot löpande bra samtal och samarbete, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Det gemensamma seminariet är planerat att hållas tidigt i vår och riktar sig till Utgivarnas medlemmar. Läs mer >>

JKs beslut starkt stöd för tryckfriheten

Justitiekanslern, JK, Anna Skarhed beslutade nyligen att lägga ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med Dagens Nyheters avslöjande om att Skånepolisen sammanställt ett register över romer. Beslutet kan ses som ett tydligt ställningstagande för att personer som lämnar uppgifter till medier inte ska eftersökas av staten.

– Den eller de som förmedlat den information som legat till grund DNs publiceringar har inte åsidosatt någon kvalificerad tystnadsplikt, säger JK Anna Skarhed.

I höstas avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne samlat in uppgifter om nästan 5 000 romer och sammanställt dessa i ett register. Många av de registrerade var barn och en majoritet av de som fanns med i registret var ostraffade. Avslöjandet ledde till att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden SIN utredde frågan om registret var lagligt. SIN kom fram till att det var olagligt på flera olika punkter.

Men även JK satte igång med en förundersökning. Det fanns en misstanke om brott mot tystnadsplikten som gällde ett så kallat oriktigt utlämnande av offentliga handlingar.

– JK gjorde helt rätt att inleda förundersökning såsom lagen är skriven i dag. Men med tanke på uppgifternas starka allmänintresse, att det kom till allmänhetens kännedom, så var jag kritisk till JKs handlingsfrihet, det vill säga att JK måste fälla om det visade sig att det var hemliga handlingar som hade lämnats ut. Det gjorde att jag drev frågan om att JKs handlingsfrihet borde utökas , säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Nyligen fattade JK beslutet att lägga ned förundersökningen. SINs utredning visade att Skånepolisens register inte varit lagliga.

– Samtidigt står det klart att den eller de som förmedlat den information som legat till grund för DNs publiceringar inte har åsidosatt någon kvalificerad tystnadsplikt. Detta tillsammans med att det varit tillåtet enligt meddelarfrihetsregleringen att lämna uppgifter om registreringen till media, och att brottet inte skulle kunna leda till någon annan påföljd än böter, gör att jag funnit att förundersökningen ska läggas ner. Inget talar heller för att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att förundersökningen läggs ner, säger Anna Skarhed.

I beslut att lägga ned förundersökningen skriver JK att det fortfarande finns skäl att tro att allmänna handlingar lämnats ut på ett oriktigt sätt.

– Jag har ansett att handlingar kan antas ha lämnats ut på grund av de bilder DN publicerat i samband med artiklarna. Det finns därför i och för sig alltjämt skäl att anta att allmänna handlingar som omfattas av sekretess har lämnats ut. Och det är förbjudet att lämna ut en allmän handling som innehåller uppgifter för vilka det råder sekretess även om meddelarfrihet gäller för den som muntligen lämnar ut samma uppgifter, säger Anna Skarhed. Läs mer >>

Utgivarnas vd nöjd att mannen som hotade GT/Expressen häktades

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, är nöjd med beslutet att häkta den man som nyligen hotade chefredaktörerna Frida Boisen och Thomas Mattsson på GT:s redaktion i Göteborg.

– Det visar att samhället tar hot mot mediehus och politiker på allvar, säger Jeanette Gustafsdotter till GT. Läs mer >>

Debattsvepet från veckan som gått

Vad har mediedebatten handlat om vecka 4 och 5? Vem har tyckt till i vilken fråga? I debattsvepet har vi samlat några länkar till en del av den senaste veckans debattinlägg. Läs mer >>

 

JK om resanderegistret
HD beslut om arvssynd