På yttrandefrihetens dag den 3 maj 2016 publicerade vi i mediebranschen ett gemensamt upprop till stöd för det öppna internet och som en protest mot Telias gynnande av globala mediejättar.

Idag – två år senare – måste vi skriva ett nytt upprop. För på två år har det inte skett någon förändring.

Telia samarbetar fortfarande intimt med Facebook och andra globala giganter och ger dem fördelar. Även om kundens surfpott tagit slut, och resten av internet stängts av, släpper Telia fram de sociala mediejättarna – däremot går det inte att ta del av svenska medieföretags hemsidor. De stänger Telia av.

Det här är ett agerande som strider mot reglerna om nätneutralitet, som säger att all internettrafik ska behandlas lika. Regleringsmyndigheten PTS beslutade därför i december 2016 att Telia skulle upphöra med tjänsten. Telia överklagade PTS beslut till Förvaltningsrätten, som ännu inte fattat beslut i frågan. Mediebranschen träffade även näringsminister Mikael Damberg och kulturminister Alice Bah Kuhnke för att diskutera frågan 2016. Sedan dess har inget hänt och två år senare kan vi konstatera att Telias strategi inte bara ligger fast utan att problemet har förvärrats. Facebook har fått en alltmer dominerande ställning.

Genom detta erbjudande ger Telia Facebook och ett antal andra sociala medieföretag en gräddfil till användarna. Detta är förstås en stor vinst för Facebook. När användarna som en följd av detta väljer att använda Facebook, så får mediejätten i sin tur än mer data och uppgifter om dem. Den senaste tidens skandaler visar konsekvenserna av den kontroll över data som Facebook har.

För att nå användarna blir samtidigt medieföretag beroende av att lägga allt mer av sitt material på sociala medier. Telia bidrar med sitt agerande till att stärka den dominerande ställning som aktörer som Facebook redan har.

Varför Telia tycker det är viktigare att Facebook når publiken än att svenska medier gör det är för oss en gåta. Och varför svenska staten som ägare inte tar en aktiv roll i att använda Telia som redskap för en stärkt yttrandefrihet och mediemångfald är också svårt att förstå.

När PTS ingrep och redan 2016 förklarade Telias taktik olaglig såg vi det som en seger för det fria internet. Men nu har denna process dragits ut i snart två år. Facebook har blivit en ännu starkare och allt mäktigare konkurrent till de svenska medieföretagen. Om enskilda aktörer kan tillåtas obstruera under flera år innan frågan ens avgörs i domstol, så är inte regelverket tillräckligt effektivt för att hantera den moderna teknikutvecklingen.

Vi delar PTS bild att Telias agerande är olagligt och vi utgår från att Förvaltningsrätten gör samma bedömning. Om inte, behöver staten ta sitt ansvar och skärpa regelverket. Internet ska vara öppet och lika för alla.

Anna Körnung, chefredaktör Mitt i-tidningarna
Anna Rastner, programchef TV4-Gruppen
Anne Lagercrantz, divisionschef nyheter och sport SVT
Björn Löfdahl, programdirektör Sveriges Radio
Carl-Johan Bergman, redaktionell chef Mittmedia
Casten Almqvist, vd TV4-gruppen
Cecilia Roos, strategichef UR
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio
Fredric Karén, publisher Svenska Dagbladet
Hanna Stjärne, vd SVT
Helle Klein, publisher Dagens arbete och ordförande Sveriges Tidskrifter
Jan Helin, programdirektör SVT
Jeanette Gustafsdotter, vd TU
Jonas Eriksson, vd TT-gruppen
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
Marcus Melinder, chefredaktör Norran
Olov Carlsson, publisher Dagens samhälle
Patrik Hadenius, vd Utgivarna
Robert Olsson, programchef samhälle SVT Göteborg
Sofia Wadensjö Karén, vd UR
Sture Bergman, vd VK Media
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen
Unn Edberg, blivande publisher Tidningen Vi
Viveka Hansson, programdirektör TV4
Åsa Sjöberg, innehållsdirektör TV4-Gruppen

Viveka Hansson ny ordförande
Pressfrihetens dag – 3 maj