Utgivarna, Sveriges största organisation för publicister, fördömer så kallad ’förtalsturism’ och försvarar principen om att journalistik i svenska medier som publicerar sig inom ramen för Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen bara ska regleras av svenska grundlagar.

Utgivarna står därför bakom Realtid Media, chefredaktören Camilla Jonsson och reportrarna Annelie Östlund och Per Agerman när de nu avvisar alla försök att i domstolar i andra länder försöka tysta en pressröst i Sverige.  Den som vill föra talan mot svenska medier och dess företrädare ska göra det i Sverige.

Affärsmannen Svante Kumlin har startat en rättsprocess mot Realtid och dess journalister i London, vilket är ännu ett exempel på så kallad ”SLAPP” (”strategic lawsuit against public participation”).

Möjligheten för den som granskas och kritiseras inom ramen för journalistik att driva rättsprocess i exempelvis England inte bara mot utgivare, som enligt svensk grundlag har så kallat ensamansvar, utan också mot reportrar är en otillständig lucka i de europeiska rättssystemen som många gånger kritiserats. Senast i november krävde Civil Rights Defenders, Reportrar utan gränser och Svenska Journalistförbundet tillsammans med 80 andra organisationer att EU stoppar missbruk av juridiska metoder för att hindra journalister.

Den undersökande journalistiken i Realtid har inte underställts någon juridisk prövning i Sverige eller ens, såvitt känt, anmälts till det medieetiska systemet här. Flera svenska redaktioner har genom åren drabbats av sådan förtalsturism och hotats med stora kostnader för att i England, på Irland och i andra territorier försvara yttrandefriheten i Sverige.

Nu måste den svenska regeringen agera gentemot exempelvis Storbritannien. Utgivarna företräder Sveriges Television, UR, Sveriges Radio, TV4, Sveriges Tidskrifter samt Tidningsutgivarna och vi kräver att regeringen, som ytterst företräder världens äldsta tryckfrihetsförordning – nämligen den svenska från 1766, tydligare ska försvara våra grundlagar.

Realtid är bara det senaste exemplet på en röst som starka ekonomiska intressen vill tysta. Därför vill vi att regeringen ska stå upp för det fria ordet.

Anna Careborg, vd och chefredaktör SvD

Anne Lagercrantz, divisionschef nyheter och sport SVT

Casten Almqvist, vd TV4

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Hanna Stjärne, vd SVT

Helle Klein, chefredaktör och vd Dagens Arbete

Jessica Wennberg, chefredaktör VK

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter

Sofia Wadensjö Karén, vd UR

Thomas Mattson, tf vd Tidningsutgivarna

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och allmän-tv TV4

JO utreder kommuner som vägrat lämna ut uppgifter om covid-19
Debattartikel i GP: Granska myndigheternas agerande