Föreningen Utgivarna, som samlar svenska publicister, ser med oro på den eskalerande brist på respekt för yttrandefriheten som den kinesiska ambassaden i Sverige gett uttryck för i samband med utdelningen av Tucholskypriset. Ett pris som delats ut av Svenska PEN sedan 1985 till en förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller journalist.

När Kinas ambassadör riktar påtryckningar mot medier såväl som svenska politiker och i diffusa ordalag pratar om ”konsekvenser för Sverige”, handlar det om mer än organisationen Svenska PENs rätt att självständigt fatta beslut om vem som ska få pris, i det här fallet den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai.

Enligt Reportrar utan gränser har pressfriheten i Kina sjunkit. Kontrollen över medborgare och medier med hjälp av data och nya digitala redskap har ökat. Det blir allt svårare för utländska korrespondenter i Kina att göra sitt jobb, och i Sverige sker regelbundet verbala angrepp på svenska medier som anses förmedla fel bild av Kina, en del av dem listade på kinesiska ambassadens hemsida.

Utvecklingen i Kina är relevant att bevaka ur många aspekter. Det Kina gör inom exempelvis klimatområdet kan ge global effekt. För techbranschen är Kina högintressant. Och längs den så kallade Nya Sidenvägen har landet investerat enorma summor i utländska företag, inte minst när det gäller infrastruktur.

Ambitionerna att även exportera en modell av censur och kontroll av det fria ordet är dock ett allvarligt hot mot en global pressfrihet.
Det kan vi aldrig i tysthet acceptera.

Föreningen Utgivarna vill uttrycka sitt kraftfulla stöd för Svenska PEN, samt alla de författare, journalister, opinionsbildare eller medborgare världen över som vill uttrycka sina åsikter.

Anna Careborg, Svenska Dagbladet
Anne Lagercrantz, SVT
Björn Löfdahl, Sveriges Radio
Carl-Johan Bergman, Mittmedia
Casten Almqvist, TV4
Cecilia Roos, UR
Charlotta Friborg, SVT
Cilla Benkö, Sveriges Radio
Hanna Stjärne, SVT
Helle Klein, Dagens Arbete
Jan Helin, SVT
Jeanette Gustafsdotter, TU – Medier i Sverige
Jonas Eriksson, TT-gruppen
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
Marcus Melinder, Norran
Olov Carlsson, Dagens Samhälle
Patrik Hadenius, Utgivarna
Sofia Wadensjö Karén, UR
Sture Bergman, VK
Thomas Mattsson, Expressen
Unn Edberg, Vi
Viveka Hansson, TV4
Åsa Sjöberg, TV4

Spara e-postloggarna för evigt!
Ola Sigvardsson förste medieombudsmannen