Utgivarna kritiserar den kinesiska ambassadens agerande mot den svenske journalisten Jojje Olsson. Efter att Expressen publicerat artiklar av Jojje Olsson där han berättar om det politiska spelet bakom Kinas bojkott av H&M skickade ambassaden ett mejl med nedvärderande omdömen och i hotfulla ordalag till reportern.
– Det är absolut otillständigt och åter en gång ett exempel på ambassadör Gui Congyous ovilja att respektera grundläggande demokratiska rättigheter där press- och yttrandefrihet är centrala fundament, säger Utgivarnas vd, Robert Olsson.
I mejlet till Jojje Olsson skriver ambassaden att ” ”Vi uppmanar dig att omedelbart upphöra med dina felaktiga handlingar, i annat fall kommer du till slut att möta konsekvenserna av dina handlingar”.

Gui Congyou har alltsedan han 2017 installerades som ambassadör i Stockholm fört en (o)diplomatisk linje där han tagit sig rätten att kritisera svenska mediers bevakning av Kina. För ett drygt år sedan blev han uppkallade till UD för en tillrättavisning efter att åter en gång kritiserat svenska medier.
– Gui Congyou vet vad han gör. Han känner till de svenska spelreglerna och våra grundlagsskyddade rättigheter men fortsätter att agera på ett sätt som visar att han inte respekterar den ordning som finns i det land där han är installerad, säger Robert Olsson.

Växande kritik mot den kinesiska ambassaden
Svenska medier i Europatopp