De politiska reaktionerna efter att det blev känt att en SR-reporter hade en relation med en dömd islamist, som SÄPO pekat ut som terrorist och ett hot mot Sveriges säkerhet, är överraskande, oroliga och allvarliga.
– De krav som ställs på en oberoende utredning kolliderar med grundlagsskyddade rättigheter som meddelar- och sekretesskydd, säger Robert Olsson, vd för Utgivarna.

Erfarna politiker har ställt krav på att SR ska ”lägga alla kort på bordet” (Mikael Oscarsson, KD) och önskat sig en oberoende utredning för att kartlägga ”… vem visste vad, och när…” som Linus Bylund (SD) uttryckte det i SvD (10/5). Linus Bylund sitter i styrelsen för Förvaltningsstiftelsen som äger public service-bolagen.

 – Att en medlem i ägarbolagets styrelse offentligt önskar sig en utredning som helt uppenbart utmanar grundlagsskyddade rättigheter har såvitt jag vet aldrig tidigare ägt rum. Det är mycket oroande, säger Robert Olsson som menar att stiftelsens styrelse ska vara det vattentäta skottet mellan det politiska systemet och de oberoende publicistiska bolagen.

Även KD:s partiordförande Ebba Busch har på Facebook gett sitt stöd för förslaget om en oberoende utredning: ”Vår kritik har inte handlat om det publicistiska. Det handlar om rikets säkerhet. Inte om vad som publiceras utan om hur SR säkerställer sin publicistiska integritet.”

– Ingen av politikerna som uttalat stöd för idén om det som de kallar oberoende utredning har problematiserat hur de tänker sig att kunna få svar på sina frågor utan att utmana den journalistiska integriteten och yttrandefrihetsfrågans kärna, säger Robert Olsson.
Internationellt upprop mot Rysslands mediepolitik
EXEMPELLÖST