Utgivarna på Bokmässan 29 september

Debattscenen, plan 2, 11.00 – 11.45

Om yttrandefrihetens idé och gränser

Yttrandefriheten förr och nu och dess betydelse för samhällets utveckling. Är regeringen förslag rätt väg för dess framtid? Ett samtal med Karin Olsson, kulturchef Expressen, Mårten Schultz, professor i civilrätt och Hans-Gunnar Axberger professor i konstitutionellrätt och fd. Justitieombudsman.

Samtalsledare Nils Funcke, vd för Utgivarna.

 

Tidskrifterna märker annonser
Remiss om ökad sekretess