Utgivarna stöttar den oberoende journalistiken i Ukraina genom att ge ekonomiskt stöd till Kyiv Independent.
Det är en nystartad nyhetssajt grundad av ett 30-tal medarbetare som i november slutade på Kiev Post i protest mot inskränkningar i det journalistiska oberoendet.

Den nya utgåvan deklarerade tidigt att ”Kyiv Independent kommer inte att vara beroende av en rik ägare eller en oligark. Publikationen kommer att vara beroende av insamlingar från läsare och givare.”
– Utgivarna stödjer oberoende journalistik och har fått referenser från kolleger i Ukraina som vittnar om att ett ekonomiskt stöd till redaktionen gör skillnad när det gäller att förmedla en korrekt bild av vad som sker som en konsekvens av Rysslands krigsföring i landet, säger Robert Olsson, vd för Utgivarna.

Kyiv Independent har på kort tid blivit en viktig nyhetstjänst i Ukraina, såväl internt som utanför landet, för personer som önskar följa skeendet under kriget. För en vecka sedan hade nyhetstjänst 20 000 följare – idag räknade man hem över en miljon följare. För att bidra till fortsatt god utveckling för nyhetssajten stöttar Utgivarna genom ett ekonomiskt bidrag till redaktionen.

– Det är viktigt att stötta de goda krafter som journalistiskt rapporterar från krigets Ukraina. Alla motkrafter till medveten missinformation som hör till krigspropagandan behöver vår support, säger Utgivarnas vd, Robert Olsson.

JOURNALISTER PÅ RYSK DÖDSLISTA
STARKT STÖD FÖR SVENSKA MEDIER