Att regeringen tillsätter en utredning för att granska hur myndigheterna svarat upp mot mediernas berättigade anspråk att få ta del av allmänna handlingar är helt i linje med vad Utgivarna krävt.
– Eftersom Coronakommissionen tydligen inte anser sig kunna undersöka hur myndigheter levt upp till offentlighetsprincipen så är detta helt rätt väg att gå, säger Utgivarnas vd Robert Olsson.

Justitieminister Morgan Johansson har utsett lagmannen vid Kammarrätten i Stockholm, Peder Liljeqvist till utredare. Hans uppgift blir att kartlägga hur staten och kommunerna har förhållit sig till offentlighetsprincipen och meddelarskyddet under corona-19-pandemin.
Utredaren får dessutom i uppgift att undersöka om myndigheter på olika nivåer använt sekretessregler på ett felaktigt sätt för att se om hanterandet har begränsat mediernas möjligheter att granska de beslut som fattats på statlig, regional och lokal nivå.
Utgivarna har på olika sätt det senaste året hävdat behovet av den granskning som Peder Liljeqvist nu får i uppgift att utföra. Senast i form av en debattartikel i Göteborgs-Posten (Granska myndigheternas

ovilja att lämna ut information | GP)
I den artikeln konstaterade Utgivarnas vd Robert Olsson att ett perspektiv saknades i hur Coronakommissionen definierat sitt uppdrag:
”Hur myndigheterna har tillämpat offentlighetsprincipen – och därmed vilka förutsättningar som getts att granska beslutsfattarnas agerande.”

–  Det är i en kris som ett lands demokratiska strukturer sätts på prov. Och ingen gång är det viktigare än under just en kris att tjänstemän på alla samhällets nivåer förstår innebörden och syftet med offentlighetsprincipen, säger Robert Olsson som välkomnar justitieministerns utredning.

Efter alla hot: journalister får stärkt juridiskt skydd
Internationellt upprop mot Rysslands mediepolitik