Utgivarna uppmanar riksdagsledamöterna, tillsammans med flera andra medieorganisationer i en artikel på DN Debatt att avstå från  det planerade riksdagsbeslutet den 16 november: att ändra i grundlagen på ett sätt som kan få stora konsekvenser för den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN. I förlängningen hotas alla medborgares rätt till information och själva demokratin.

Nils Funcke om spionlagen: ILLA UNDERBYGGT FÖRSLAG SOM BEGRÄNSAR YTTRANDEFRIHETEN
RIKSDAGEN RÖSTADE JA TILL GRUNDLAGSÄNDRING