I år utser föreningen Utgivarna Årets utgivare och vinnare av Mommapriset för tredje gången.  Utmärkelsen tilldelas den utgivare som juryn ansett bäst företrätt och bidragit till att stärka det grundlagsfästa ansvarssystemet. Nomineringstiden går ut 21 maj.

”Mommapriset – Årets utgivare” delas ut av Utgivarna till den som genom sina handlingar bidragit till och lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare.

Personen ska ha visat att han eller hon i sitt dagliga arbete tar sitt publicistiska ansvar, bidrar till att säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Personen ska också ha bidragit till att stärka utgivarskapet och varje utgivares uppdrag att meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

Nu är det dags att utse årets mottagare.

Vi vill ha din nominering och motivering senast den 21 maj. Sänd din nominering med motivering, kort historik om personen och länkar till artiklar av och om den du vill se som Årets utgivare 2017 till info@utgivarna.se.

Tidigare pristagare;

Thomas Mattsson, Expressen 2015 och Anna Lith, Folkbladet 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Nils Funcke, vd Utgivarna, nils.funcke@utgivarna.se

eller

Eva Hamilton, juryns ordförande, eva.hamilton@outlook.com

Fotnot

Margareta Momma (1702- 1772) var en av Europas första kvinnliga redaktörer och utgivare. Hon tog strid mot tidens rådande ordning och framförde ”avancerade åsikter i upplysningstidehvarfvets anda” (Svenskt biografiskt handlexikon).

Läs mer om Margareta Momma på  wikipedia via denna länk.

Skilj mellan nyheter och åsikter
Regeringen skärper sekretessen