Den senaste rapporten från SOM-institutet visar på fortsatt starkt stöd för de svenska mediebolagens journalistik.
Medborgarna sympatiserar också med tanken på ökat stöd för lokal journalistik och de önskar heller inte se ett mer nyhetsinriktat och smalare public service.

SVT, SR och TV4 ligger högt i alla ålderskategorier när det gäller förtroende. Public servicebolagen har dock högre förtroende bland personer som ser sig som vänstersympatisörer, medan TV4:s är jämnt fördelat oavsett partisympatisörer.
Dagens Nyheter har högre förtroende bland personer upp till 64 år och lägre förtroende bland personer som anser stå ”klart till höger”.
Oavsett politisk tillhörighet så anses svenska medier var ”mycket tillförlitliga” även om Sverigedemokratiska sympatisörer också i sin relation till medier ger uttryck för lägre förtroende jämfört med andra partiers sympatisörer.

SOM-institutets sammanfattning av mediedelen i sin rapport:

  • Förtroende för svenska medier är stabilt.
  • När det gäller mediepolitik bör det statliga stödet till lokaljournalistiken öka, men däremot är någon omfattande reducering av public service utbud inte aktuell.
  • Nyheter uppfattas i allmänhet som tillförlitliga, men trots det finns viss osäkerhet om huruvida de egentligen är opartiska.
  • Den allmänna uppfattningen är att svenska mediers nyhetsrapportering varken drar åt höger eller åt vänster.
UTGIVARNA STÖTTAR KYIV INDEPENDENT
EU-KLART OM DSA - MEN OTILLRÄCKLIGT