Medierna vill förhindra nedmontering av Sveriges unika system med en ansvarig utgivare. Att påstå att medierna skulle vilja försvåra kampen mot nätbrott är osant och närmast gymnasialt till sin karaktär.” Så inleder Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, sin debattreplik på SvD Brännpunkt.

Det är en replik på Robin Enander och Mårten Schultz debattartikel Medieföretag vill försvåra kamp mot brott på internet.

Du hittar hela Jeanette Gustafsdotters debattartikel ”Sveriges unika system med ansvarig utgivare hotat ” här.

 

 

Regeringen måste omedelbart ta initiativ till en lagändring
Öppet brev till Säpochefen Anders Thornberg