(2015-03-05) I dag delades Mommapriset till årets utgivare ut för första gången. Det gick till Thomas Mattson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen.

Juryns motivering

Årets pristagare vågar på ett konstruktivt sätt pröva gränserna för det publicistiska utrymmet. Han är en outtröttlig folkbildare i ansvarigt utgivarskap som i alla tänkbara kanaler förklarar sina beslut – samtidigt som han aktivt gett ökad synlighet för genmälen och klander. För ett vaket utgivarskap som berör: Årets utgivare är Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen.

Jury: Eva Hamilton (ordf.), fd. vd SVT, Kerstin Brunnberg, fd. vd Sveriges Radio, tf. överintendent Arkitektur- och designcentrum, Karin Olsson, kulturchef Expressen, David Sandström, litterär chef och förläggare Albert Bonniers förlag samt Tobias Regnell, vd Offside Press. (Karin Olsson medverkade inte vid utnämningen av Thomas Mattsson på grund av jävsförhållande.)

16724960722 14fed84d59 z
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Print Friendly

Juryns ordförande Eva Hamilton överlämnar utmärkelsen Årets utgivare till Thomas Mattsson, chefredaktör och ansvarig utgivare Expressen. Foto: TU/Ung media

Fakta om priset

Till mottagare av ”Mommapriset – Årets Utgivare” utses en person som genom sina handlingar bidragit till och lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare. Personen har visat att han eller hon i sitt dagliga arbete är en utgivare som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Därtill fattar mottagaren publicistiska beslut som utvecklar utgivarskapet och uppdraget att offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

Priset har lånat sitt namn av en av Europas första kvinnliga redaktörer Margareta Momma, som bland annat var redaktör för Stockholm Gazette på 1740-talet. Hon drev en orädd publicistik i upplysningens anda.

Vid frågor kontakta gärna

Jeanette Gustafsdotter, vd, Utgivarna. Mobil 070 – 624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Utgivarnas program på Meg15
Ny vd för Utgivarna