Stockholms tingsrätt har dömt svenska staten i civilmålet som handlade om en vaccinmotståndares medverkan i dokumentären Vaccinkrigarna.

Enligt domen har dokumentären inneburit ett ingrepp i privatlivet enligt artikel 8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, enligt vilken alla har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv.
Tingsrättens slutsats grundar sig på uppfattningen att den anser att det svenska självreglerande systemet, som de etablerade medierna anslutit sig till, inte ger ett tillräckligt skydd för personens privatliv. Enligt Europakonventionen har staten den skyldigheten. I domen påpekas blanda annat att självregleringssystemet inte medger att skadestånd delas ut till personer som känner sig förfördelade.

Granskningsnämnden, dit dokumentären anmäldes efter att den publicerats i SVT friade programmets ansvariga utgivare.
I det självreglerande systemet utgås det från det som publiceras, medan tingsrättens dom uppehåller sig kring hur materialet anskaffas – i dokumentären används bland annat dold inspelningsutrustning – ett sedan länge använt journalistiskt verktyg som används med stor restriktivitet och endast när alla andra möjligheter att få fram sanningen har uttömts.

Den svenska mediebranschen utgår från att Justitiekanslern som i det här fallet företräder staten, kommer att överklaga domen till högre rätt.

 

Nordiska politiker kritiska till EU-förslag om medielag
JO ser allvarligt på polisens ingripande mot SVT-medarbetare