(05 november 2014 UPPDATERAD) I samband med Årets Dagstidning på mediemässan, Meg15, i Göteborg introducerar Utgivarna ett pris till årets utgivare – Mommapriset. Medievärlden och TU kommer att ha sitt årliga Årets Dagstidning på Meg15. Utgivarna får då tillfälle att utse sin första pristagare på deras event. Åren därefter ska priset delas ut på andra medlemmars event, som Radiogalan och Tidskriftsgalan.

 

 

Vem är årets utgivare 2015?

(05 november 2014 UPPDATERAD) I samband med Årets Dagstidning på mediemässan, Meg15, i Göteborg introducerar Utgivarna ett pris till årets utgivare – Mommapriset. Medievärlden och TU kommer att ha sitt årliga Årets Dagstidning på Meg15. Utgivarna får då tillfälle att utse sin första pristagare på deras event. Åren därefter ska priset delas ut på andra medlemmars event, som Radiogalan och Tidskriftsgalan.

Till mottagare av ”Mommapriset – årets utgivare” utses en person som genom sina handlingar bidragit till och lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare. Personen har visat att han eller hon i sitt dagliga arbete är en utgivare som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Därtill fattar mottagaren publicistiska beslut som utvecklar utgivarskapet och uppdraget att offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst. Nominera här!

Margareta Momma (ca 1712-1772) var en av Europas första kvinnliga redaktörer, vågade i strid och gick före tidens rådande tankar och framförde ”avancerade åsikter i upplysningstidehvarfvets anda”. Läs mer om Margareta Momma på Wikipedia eller i Utgivarnas blogg.

Praktika om priset

Senast den 16 januari 2015 ska nomineringarna vara inne via Årets Dagstidning. Därefter kan man skicka in kompletterande underlag och material till tävlingen fram till den 26 januari. Jurygrupperna består av namnstarka och kunniga personer handplockade för uppdraget.

Prisutdelningen äger rum i samband med Meg15 – Mediedagarna i Göteborg 5-6 mars 2015. Mingel och prisutdelning sker på kvällen den 5 mars direkt innan mässans fest startar. OBS! För de nominerade kommer det att finnas ett förmånligt paket för bland annat deltagande på seminarier, middag och hotell.

Jury: Eva Hamilton (ordf.), Kerstin Brunnberg, tf. överintendent Arkitektur- och designcentrum, Karin Olsson, kulturchef Expressen, Tobias Regnell, vd Offside Press och Daniel Sandström, litterär chef Albert Bonniers förlag.

Nominera din kandidat till Mommapriset här!

Vid frågor om Mommapriset kontakta

Jeanette Gustafsdotter, vd, Utgivarna 070-624 45 56 alt. jeanette.gustafsdotter(a)utgivarna.se

Vid frågor om Årets Dagstidning kontakta

Läs mer om tävlingen, jurygrupper, regler och anmälan under respektive tävlingsklass i Årets Dagstidning.

Axel Andén, Medievärlden 08-692 46 10 alt. axel.anden(a)medievarlden.se

Bodil Gidlund, Tidningsutgivarna 08-692 46 45 alt. bodil.gidlund(a)tu.se

Nyheter från Utgivarna den 24 okt 2014
Nyheter från Utgivarna den 7 nov 2014