(2015-11-27) Nu är det dags att utse nästa års mottagare av Mommapriset – Årets utgivare. Priset delas ut på Meg16 i Göteborg i april nästa år. Men vi vill ha din nominering redan nu. 

Utgivarna instiftade Mommapriset i fjol. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson var dess första mottagare.

Till mottagare av ”Mommapriset – Årets utgivare” utses en person som genom sina handlingar bidragit till och lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare. Personen har visat att han eller hon i sitt dagliga arbete är en utgivare som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Därtill fattar mottagaren publicistiska beslut som utvecklar utgivarskapet och uppdraget att offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

Vi vill ha din nominering senast den 31 januari 2016. Att anmäla är enkelt. Skicka din nominering till info@utgivarna.se. Berätta vem du vill nominera, din motivering och bifoga eventuellt underlag.

Jury: Eva Hamilton (ordf), fd VD Sveriges Television, Kerstin Brunnberg, tf överintendent Arkitektur- och designcentrum, fd VD Sveriges Radio, Karin Olsson, kulturchef Expressen, Tobias Regnell, vd Offside Press och Daniel Sandström, litterär chef Albert Bonniers förlag, fd chefredaktör Sydsvenskan.

Prisutdelningen äger rum i samband med Meg16 – Mediedagarna i Göteborg den 7-8 april 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Anders Broberg, VD Utgivarna: 070-558 29 57, per-anders.broberg@utgivarna.se 

Sekretess hindrar granskning
Nominera Årets utgivare 2015