Branschorganisationen Utgivarna välkomnar det utredningsförslag som lämnades till kulturdepartementet i dag. Det underlättar utvidgningen av det självgranskande medieetiska systemet och införandet av en ny Medieombudsman.

I dag överlämnade den särskilda utredaren Maria Eka en utredning som bland mycket annat tittat på hur delar av den statliga granskningen av medierna skulle kunna tas över av ett oberoende självreglerande system. Den omfattande utredningen förordar en ändring av sändningstillstånden för radio- och tv-bolagen. En sådan ändring skulle leda till att statliga Granskningsnämndens uppdrag ändras vilket i sin tur underlättar för den föreslagna Allmänhetens Medieombudsman.

– Förslaget i utredningen är mycket välkommet och gör att arbetet med det nya utvidgade medieetiska systemet nu kan intensifieras. Vi siktar nu på att kunna installera den första Allmänhetens Medieombudsman i början på nästa år, säger Patrik Hadenius, vd Utgivarna.

Den nya Mediemobudsmannen ska pröva alla mediers publiceringar oberoende av publiceringsplattform, dvs även radio- och tv-sändningar och etermediers webbpubliceringar. Tydliga regler och ett gemensamt system för samtliga medieformer stärker individens möjligheter att få upprättelse vid orättfärdiga publiceringar. Dessutom bidrar det till att öka förtroendet för ansvarstagande medier.

Huvudmän för det nya utvidgade systemet är TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, SVT, SR, UR, TV4, Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben. Det nya systemet vilar på en över hundra år gammal tradition av publicistisk självsanering genom nuvarande Pressens opinionsnämnd och Pressombudsmannen.

Utredningens förslag möjliggör att prövningar flyttas från Granskningsnämnden till det nya systemet och att så kallad dubbelprövning – att samma publicering kan prövas av både Granskningsnämnden och Medieombudsmannen – undviks.

– Nu hoppas vi på en skyndsam hantering i regering och riksdag, så att en ändring av sändningstillstånden snabbt kommer på plats. Vi är från mediernas sida redo att starta ett system som värnar mediernas oberoende samtidigt vi som tar ansvar för att skydda den enskildas integritet, säger Patrik Hadenius.

Utredningen finns att ladda ner här på regeringen.se.

Sanning eller smutskastning – hur privat får dokumentärfilmen vara?
Historiskt beslut för medieetiken