Nu vill vi ha din nominering till årets mottagare av Mommapriset. Vem tycker du är årets utgivare? Skicka omedelbart ditt förslag till info@utgivarna.se

Mommapriset delas ut till en utgivare som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är en person som lyfter fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare.

Vi vill ha din nominering senast den 19 mars 2019. Att anmäla är enkelt. Skicka din nominering till info@utgivarna.se. Berätta vem du vill nominera, motivera varför och bifoga eventuellt underlag till din nominering.

Mommaprisets jury består av Kerstin Brunnberg (ordf), Karin Olsson, Tobias Regnell, Daniel Sandström och Anna Rastner.

Margareta Momma (1702–1772), som fått ge namn åt priset, var en av Europas första kvinnliga redaktörer och utgivare. Hon tog strid mot tidens rådande ordning och framförde “avancerade åsikter i upplysningstidehvarfvets anda”.

Tidigare pristagare: Annica Grumlund, 2018, Daniel Poohl, 2017, Anna Lith, 2016 och Thomas Mattsson, 2015.

För ytterligare information, kontakta Patrik Hadenius, VD Utgivarna: 070-5988455, patrik.hadenius@utgivarna.se

Är e-post det bästa som hänt offentlighetsprincipen
Utgivarpodden #8 – Ami Malmros