Viveka Hansson ny styrelseordförande i Utgivarna. Hon valdes i dag på Utgivarnas föreningsstämma.

– Den politiska oron i världen har med sylvass skärpa synliggjort vikten av självständiga medier med publicistisk frihet. Utgivarnas sak är att värna den självständigheten i Sverige, säger Viveka Hansson.

– Vår viktigaste uppgift just nu är att stötta genomförandet av ett nytt medieetiskt system. Enskilda personer ska kunna få en publicering prövad av ett enhetligt system, oavsett plattform. Det stärker såväl skyddet för enskilda, som mediernas trovärdighet på sikt.

Viveka Hansson är programdirektör för nyheter och samhälle på TV4. Hon sitter även i juryn för Stora Journalistpriset.

– Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen och fortsätta driva detta arbete framåt tillsammans med styrelsen och vår nya VD Patrik Hadenius.

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Utgivarnas medlemmar är TU, Sveriges tidskrifter, TV4, Sveriges Television, Sveriges Radio och UR.

För ytterligare information, kontakta:

Viveka Hansson, styrelseordförande Utgivarna, viveka.hansson@tv4.se. 070-652 45 02.

Patrik Hadenius, vd Utgivarna, patrik.hadenius@utgivarna.se, 070-598 84 55.

 

Viveka Hansson
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Print Friendly

Viveka Hansson, ordförande Utgivarna. Foto: Per Bäckstrand

Regeringen bör agera
Upprop till stöd för det öppna internet och mot Telia