(2016-05-03) Statliga Telias samarbete med Facebook slår hårt mot svenska medieföretag. Det skriver företrädare för Sveriges ledande medieföretag i ett upprop som publiceras i flera av landets medier i dag.

Häromdagen började en ny EU-regel om nätneutralitet att gälla inom hela EU.

Begreppet nätneutralitet bygger, skriver Post- och telestyrelsen på sin hemsida, på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll.

Men redan några dagar innan det nya regelverket trädde i kraft presenterade Telia och Facebook sitt samarbete. Samarbetet går ut på att Facebooks tjänster distribueras gratis för Telias användare till skillnad från innehållet från andra medieföretag. Som tydligast blir det då din surfpott tagit slut och internet stängs ned – då är det fortfarande möjligt att läsa Facebook och de publiceringar som finns där. Däremot kommer du inte åt de svenska medieföretagens hemsidor.

Telias samarbete med Facebook är en direkt attack på nätneutraliten och något som i förlängningen riskerar svenska mediebolags möjligheter att nå ut till publiken, skriver vi i uppropet.

Debattinlägget i sin helhet: Telias uppgörelse med Facebook – ett slag mot mediebolagen

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Källskyddet måste prioriteras
Rikspolischefen: - Vi tar journalisthoten på allvar