(2015-04-29) Varje år hotas och trakasseras drygt 30 procent av landets journalister på grund av sitt uppdrag, visar en ny kartläggning från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Brå:s rapport visar att vissa yrkesgrupper, som journalister och förtroendevalda, oftare utsätts för hot, våld och trakasserier än andra yrkesarbetande.

– Detta är viktigt att uppmärksamma, särskilt som vår studie pekar mot att majoriteten av hoten syftar till att påverka dem i deras yrkesutövning, säger Emma Patel, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Läs hela rapporten ”Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället (Brå 2015:12)” via Brå:s sajt.

//TL

För pressfriheten
Digital utveckling