En av fem kollar nyheter via Facebook

(2015-06-10) Uppåt sex och en halv timme lägger svensken på medier en vanlig dag. Det visar årets upplaga av Mediebarometern från forskningsinstitutet Nordicom vid Göteborgs universitet.

Allra mest av tiden lägger vi sedan några år på internet i vid bemärkelse; nästan en tredjedel av all vår medietid. På andra och tredje plats kommer tv med en fjärdedel och radio med en femtedel. Ett annat sätt att räkna är att slå ihop de klassiska etermedierna, som då tar 45 procent av tiden. Vi lägger alltså fortfarande mer tid på etermedierna än på internet. Läggs de tryckta medierna böcker, tidskrifter och dagspress samman så omfattar dessa 14 procent av medietiden.

Under senare år har Facebooks och andra sociala mediers betydelse som nyhetskanal vuxit starkt. I dag tar 19 procent av internetanvändarna del av nyheter via Facebook en genomsnittlig dag. Facebok är allra vanligast som nyhetskälla för de mellan 15 och 44 år.

Du hittar fler uppgifter ur Mediebarometern via sajten Internetstatistik och självklart via Nordicoms egen sajt.

//TL

Kampen om det äkta
KU-hearing om hot