Nytt pris för årets utgivare

(2014-11-07, UPPDATERAD) Utgivarna lanserar i veckan Mommapriset. Det är ett nytt pris tänkt att gå till en ansvarig utgivare som utmärkt sig särskilt under året som gått. Mommapriset kommer att delas ut första gången på mediemässan Meg15 i mars nästa år.

Ett pris till? Ja, det finns redan flera priser för journalister och medier. Men inget som riktar sig till ansvarig utgivare. Och i dag när trycket på utgivaren är större än någonsin är det läge att lyfta fram just utgivarens roll.

Till mottagare av Mommapriset utses en person som genom sina handlingar bidragit till och lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare. Personen har visat att han eller hon i sitt dagliga arbete är en utgivare som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Därtill fattar mottagaren publicistiska beslut som utvecklar utgivarskapet och uppdraget att offentliggöra allmännahandlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst. Du kan läsa mer om priset och nomineringsförfarandet här. Nominerar gör du här.

Jury: Eva Hamilton (ordf.), Kerstin Brunnberg, tf. överintendent Arkitektur- och designcentrum, Karin Olsson, kulturchef Expressen, Tobias Regnell, vd Offside Press och Daniel Sandström, litterär chef Albert Bonniers förlag

Men varför Mommapriset?

Priset har fått namn efter Margareta Momma (ca 1712-1772). Hon var en av Sveriges och Europas första kvinnliga redaktörer. Hösten 1738 gav hon via sin makes tryckeri ut tidskriften Samtal emellan Agri Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga Nyligen ankommen til de dödas Rijke. Tidskriften har noterats inte minst för att den bjöd på ett upplysningsfärgat och radikalt innehåll. Enligt Den svenska pressens historia (2000) är tidskriften den första publikationen i svensk press som anlägger ett kvinnligt perspektiv. I historiken skriver man även att de ”idéer som fördes fram i tidskriften var i varje fall avancerade för svenska förhållanden vid denna tid, och att de fick passera censuren kan förvåna.” Och i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1993) skriver man att ”Mommas tidskrift genomsyras av återkommande protester mot alla auktoriteter”.

Margareta Momma redigerade även tvådagarstidningen Stockholm Gazette (1742-1758) tillsammans med sin man Peter Momma. Tidningen, som gavs ut på franska, blev snart känd för att vara snabb med nyheterna och ha en bred utrikesbevakning. Det faktum att den redigerades på franska begränsade givetvis publikunderlaget.

Mer om Margareta Momma hittar du via till exempel NE.se, Wikipedia, Sveriges periodiska litteratur och Svenskt biografiskt handlexikon.  

Medielänkar vecka 42-43
Hög tid att sluta köpa stöldgods