(2013-03-27) Kan de allt fler betalväggarna påverka printupplagorna positivt? Och om de gör det, spelar marknades storlek någon roll för hur framgångsrika betalväggarna är? Det är ett par av de frågor Michael Nevradakis, doktorand vid Texas universitet, ställer sig i sin forskning och i artikeln Behind the paywall – lesson from US newspapers i brittiska tidningen Guardian.  

Nevradakis forskar om relationen mellan betalväggar och upplagor. Han har studerat ett urval amerikanska tidningar med olika stora upplagor, på olika delmarknader och med olika former av betalväggar. Där ingår både porösa betalväggar som ger besökaren möjlighet att läsa ett visst antal artiklar gratis per månad och hårda betallösningar som endast tillåter att betalande prenumeranter att läsa materialet.

Även om det är tidigit i forskningsprocessen menar sig Nevradakis kunna se några konturer. Och hitintills ser hans tentativa slutsatser ut att bekräfta tidigare studier:

1. Lanseringstidpunkten är viktig – de tidningar som var tidigt ute med betalväggar ser ut att ha gynnats upplagemässigt

2. Relevant med premiuminnehåll – graden av unikt redaktionellt material spelar roll för hur framgångsrik betalväggen är 

3. Lokalt material säljer – små och regionala nyhetskällor har nått relativa framgångar med betalväggar

4. Storleken har betydelse – stora och välkända nyhetslevertantörer har större chanser än andra att behålla sina upplagor samtidigt som man kan öka antalet betalande läsare i digitala miljöer

Du hittar hela artikeln här.

//TL

Några länkar från vecka 12 och 13
Några länkar från vecka 13 och 14