(2016-04-06) På torsdag och fredag arrangeras årets mediedagar i Göteborg, Meg16. Här är Utgivarnas program. 

  

(2016-04-06) På torsdag och fredag arrangeras årets mediedagar i Göteborg, Meg16. Utgivarna har två seminarier och delar dessutom ut Mommapriset till Årets utgivare.

Utgivarnas seminarium handlar om två ständigt aktuella ämnen: Hat och hot på nätet samt undersökande journalistik.

I samband med Meg Awards på torsdagskvällen kommer Utgivarna dessutom att dela ut Mommapriset till Årets utgivare. Mommapriset går till en person som bidragit till och lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare.

Det är andra gången priset delas ut. I fjol gick priset till Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Utgivarnas seminarier på Meg16:

Torsdagen den 7 april, kl 15:

Vad är hat och hot på nätet?

Vem ska ta ansvar för hat och hot på nätet? Vad ska man tåla? Och hur fungerar egentligen lagstiftningen? En kommentar journalisten Irena Pozar fick på nätet bedömdes som ofredande i tingsrätten – men hovrätten friade. Nu ligger en utredning på bordet som ska skydda den personliga integriteten.

Medverkande: Gudrun Antemar, lagman, särskild utredare ”Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten”, Charlotta Friborg, publisher Upsala Nya Tidning, Esa Kymäläinen, advokat Danowsky & Partners och Irena Pozar, journalist. Moderator: Erik Blix.

Fredagen den 8 april kl 10:

Vem står upp för den undersökande journalistiken?

Möjligheterna till att göra samhällsviktig undersökande journalistik är ständigt under hot. Vi såg det i ett förslag till ny domstolsdatalag och i förhandlingarna om ett EU-direktiv om affärshemligheter.

Att granska och gräva blir allt svårare. Nya lagar och regler skapar en rättsosäkerhet och riskerar att leda till självcensur. Samtidigt har granskningen aldrig varit viktigare.

Medverkande: Maria Abrahamsson, riksdagsledamot M, Cilla Benkö, VD Sveriges Radio, Nils Hanson, chef Uppdrag Granskning SVT och Max Andersson, EU-parlamentariker (mp), ledamot av rättsliga utskottet JURI. Moderator: Björn Häger.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Medieutredningen föreslår medieetiskt system
Utgivarnas nya styrelse