Allt fler väljer allt mer digitalt

2013-04-24 Norska nättidningarna lockar dubbelt så många läsare i åldern 16-24 år som de tryckta. Det visar nya siffror från Norsk mediebarometer. Siffrorna visar också att hälften av norrmännen läser sina nyheter på nätet. För elva år sedan var den andelen 11 procent.

Ökad nyhetsmix

I fjol var det 191 norska tidningar som publicerade egna nyheter på internet, medan 36 avstod. De här nyheter fortsätter att locka en växande läsekrets och det finns inget som pekar på att toppen redan är nådd. Det visar om inte annat den nyligen publicerade mediebarometern från norska statistikcentralen SSB.

Barometern visar att 27 procent av invånarna (9-79 år) läste nyheterna på både papper och nätet under 2012. Det är en tydlig ökning sedan 2001 då endast 9 procent tog del av både tryckta och digitala nyheter.

Under samma period, dvs. från 2001 till 2012, har andelen som bara läser nyheterna på nätet gått från 2 till 28 procent. Och det samtidigt som de som bara läser nyheterna via den tryckta dagstidningen minskat från 69 procent till 28.

Digitala nyheter i första hand

Den stora förändringen har föga överraskande ägt rum bland de yngre, de mellan 9 och 24 år. Det är i den här gruppen som pappersläsningen minskat mest. I synnerhet hos 16-24-åringarna där det är dubbelt så många som väljer att ta del av nyheterna på internet istället för via papperstidningen en genomsnittlig dag.

Medieanvändningen i Norge skiljer sig inte dramatiskt från den i Sverige, vilket framgår av tabellen nedan. Det finns mer information att hämta om de norska medievanorna hos SSB. Svenska mediebarometern från Nordicom presenteras i maj månad. Men du hittar en första översikt av Mediebarometern 2012 här.

Andel personer 9-79 år som använder medier en genomsnittlig dag 2012 (%)
  Sverige Norge
tv

83

77
internet 74 80
dagstidning 69 55
radio 67 60
tidskrift 33  
veckotidning   10
facktidskrift   9
serietidning   4
sociala medier 47  
Källa: Nordicom och SSB    

//TL

Några länkar från vecka 16 och 17
Några länkar från vecka 17 och 18