(2017-02-07) Den man som dödshotade Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg dömdes i dag till två månaders fängelse av tingsrätten i Gävle.

Samtidigt meddelade tingsrätten i Hudiksvall att den person som spridit falska uppgifter om Hudiksvalls Tidnings politiske redaktör Patrik Oksanen fälls för grovt förtal.

Det var i samband med en uppmärksammad granskning av moskén i Gävle som Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg dödshotades. En släkting till imamen i moskén framförde hotet till en polischef i Gävle. Polischefen vittnade under rättegången.

Mannen döms nu för olaga hot till två månaders fängelse. Tingsrätten konstaterar i domen:

”NN har gjort sig skyldig till olaga hot. Sättet som hotet har framställts på har i sig gett anledning att ta det på allvar, och måste för målsäganden ha upplevts som mycket skrämmande då hon underrättats om det. Motivet för hotet har av allt att döma varit att angripa Anna Gullberg i egenskap av chefredaktör i anledning av artiklar som hennes tidning publicerat. Det kan därmed även sägas ha utgjort ett angrepp på yttrande- och pressfriheten.”

I dag meddelande även tingsrätten i Hudiksvall dom mot den man i 55-årsåldern som spridit falska uppgifter på Facebook om Hudiksvalls Tidnings politiske redaktör Patrik Oksanen. Mannen döms för grovt förtal till villkorlig dom och dagsböter.

Det var i mars förra året som den 55-årige mannen skrev ett inlägg i en Facebookgrupp där mannen påstod att Patrik Oksanen dömts för ett grovt sexbrott.

55-åringen erkände gärningen.

Hot och trakasserier är en del av vardagen för svenska journalister. Utgivarnas undersökningar de senaste åren visar att svenska medier hotas och trakasseras dagligen. Och att mediecheferna upplever att hotbilden förstärkts för varje år.

Samtidigt ser vi också att frågan numera tas på större allvar hos polis och rättsväsende. Utredningarna, åtalen och domarna i Gävle och Hudiksvall är två bra exempel på detta.

Fri och oberoende journalistik är själva grunden i ett demokratiskt samhälle. Ett hot mot en journalist är ett hot mot demokratin.

Därför var dagens domar både viktiga och välkomna.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

TV4-reporter angreps i Angered
Nominera Årets utgivare