Årets upplaga av Reuters Digital News Report ute

(2014-06-12) Nyhetsorganisationerna är ställda inför en rad stora utmaningar. Det är utmaningar både från nya konkurrenter, nya affärsmodeller och inte minst från ny teknik samt nya medievanor hos konsumenterna. Det är den övergripande slutsatsen i årets upplaga av Digital News Report från Reuters Institute for the Study of Journalism vid universitetet i Oxford.

De utmaningar nyhetsproducenterna ställs inför belyser forskarna i fyra tongivande trender. Det är trender som att den smarta mobilens position som nav för vår mediekonsumtion förstärks, att nivån på hur många som är beredda att betala för nyheter online fortsätter att vara tämligen låg, att sociala medier blir en allt viktigare kanal för nyhetskonsumtion och att den enskilde reporterns varumärke vuxit sig så starkt att det många gånger kan konkurrera med utgivarens.

Rapporten bygger på en enkätundersökning av drygt 18 000 nyhetskonsumenter på nätet genomförd av marknadsundersökningsinstitutet Yougov i Danmark, Japan, Brasilien, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, USA och Storbritannien.

Mobilen i centrum

Forskarna bakom rapporten pekar ut den smarta mobilen som den viktigaste nyckelfaktorn för den digitala utvecklingen. För många av de unga, de mellan 18 och 24 år, är mobilen den huvudsakliga vägen till digitala nyheter. Forskarna pekar också på att ungdomarna kollar av nyheter via ett ganska stort antal tjänster, till exempel delningsintensiva sajter som Buzzfeed och andra med nya nyhetsformat som listor och liknande.

I USA och Japan är det nya spelare som vinner mark inom den klassiska nyhetsrapporteringen. Det mest kända och etablerade exemplet här är Huffington Post. I dessa länder är den här typen av sajter lika eller mer populära än traditionella nyhetsmedier. Förhållandena i Europa är dock helt annorlunda. I europeiska länder som Finland och Storbritannien är de traditionella nyhetsförmedlarna de mest populära och de som lockar störst trafik. En av förklaringarna till skillnaden är, enligt forskarna på Reuters Institute, att strukturomvandlingens påverkan inte varit lika stark i Europa som i USA.

Ganska få vill betala för nyheter

Konkurrensen från de nya aktörerna handlar inte bara om att locka nyhetskonsumenterna till sig. Den handlar i stort utsträckning även om betalningsviljan. Just nu försöker många betydande medieaktörer att ta betalt för sitt digitala material mer intensivt än tidigare. I rapporten talar forskarna bland annat om tyska Bild+ som ett tecken på den växande trenden med prenumerationslösningar, men de nämner även brittiska Sun och Daily Telegraph som också lanserat egna betallösningar.

Enkätsvaren från konsumenterna visar att det fortfarande finns en tämligen utbredd ovilja att betala för nyheter online. Bland de undersökta länderna är betalningsviljan störst i Finland där 14 procent av de svarande uppgav att de betalat för nyheter någon gång under förra året. Minst benägna att betala är nyhetskonsumenterna i Storbritannien där endast 7 procent uppgav att de betalat för nyheter. I länder som Danmark hade 10 procent betalat för nyheter, i Tyskland 8, USA 11 och i Frankrike 12 procent.

Sociala medier vinner mark

Forskarna på Reuters har även frågat vilka sociala nätverk konsumenterna använder mest för nyheter. Och här dominerar den mest framträdande aktören Facebook, som är störst nästan överallt. Därefter kommer Youtube, Twitter och Google+. Den stora överraskningen är den tillväxt Whats App haft som nyhetskanal. Störst framgångar har chatt-appen haft på marknader som Brasilien, Spanien och Indien.

Reportern som digitalt varumärke

Reuters Institute ser en tilltagande trend där den enskilde journalistens varumärke utmanar det traditionella mediehuset i styrka som nyckelfaktor för trovärdighet, lojalitet och engagemang. Utvecklingen beror bland annat på de sociala mediernas struktur, vilken knuffar just för tongivane personligheter.

Nästan hälften av alla brittiska nyhetsanvändare på Twitter följer ett journalistkonto. Och i länder som Frankrike och USA upplevs den enskilde journalisten ha lika stor trovärdighet som mediehuset självt.

Om traditionella nyhetsorganisationer kan samarbete med sina stjärnreportrar kan båda bli vinnare, menar rapportens författare. Men om mediehusen går emot trenden kan de utsätta sig för onödiga risker om nyckelpersonerna bestämmer sig för att istället distribuera sitt material via egna digitala kanaler och plattformar.

Du hittar hela rapporten på sajten Digital News Report 2014 och via BBC News finns en sammanfattning.

//TL

Medielänkar vecka 23-24
Medielänkar v. 33-34