Mediehistoria har skrivits i år

När det lackar mot jul och Loa Falkman snart är halvvägs upp på Sollidenscenen kan jag inte låta bli att blicka både bakåt och framåt.

Utgivarna är på många sätt unikt. För första gången i svensk mediehistoria har vi lyckats ena Sveriges ledande publicistiska företag och organisationer: SVT, SR, UR, TV4-gruppen, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Det gör att vi framgångsrikt kunnat driva frågan om hot mot journalister till att hotbilden nu ska kartläggas av brottsförebygganderådet Brå. Dessutom har vår samverkan gjort att vi nu är med som expert i två ledande utredningar för mediebranschen; ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Ju 2014:10) och Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17). Vi har också anordnat ett par framgångsrika riksdagsseminarier – till och med samma dag som statsministern gick ut och berättade att blir ett extraval.

Det har druckits mycket kaffe på departementen och i riksdagen. Och det har verkligen varit gott och givande varje gång. Senast var det kaffe den 2 december med statssekreteraren på kulturdepartementet, Per Olsson. Det är säkert lite förmätet att tro att vårt möte gjorde stor påverkan, men kom inte Alice Bah Kuhnkes uttalande om reformerat presstöd och medieutredning väldigt kort tid därefter? Ja, jag vet att vi är många som jobbar hårt med dessa frågor och alla gör ett fantastiskt jobb men så här före jul vill jag ju gärna tro att våra argument nådde fram.

Men, det som verkligen har varit unikt och mycket lovande, är att Utgivarna har tagit ett rejält kliv framåt när det gäller att göra om våra system gällande pressetiken. Utgivarnas styrelse har enats om att organisationen ska begära en lagändring av regeringen. Begäran ska lämnas in till kulturdepartementet i januari månad nästa år. Vi kommer att rekommendera en lösning med frivillighet som bygger på ändringar i sändningsvillkoren för public service i kombination med ändring av radio- och tv-lagen. Och Pressens samarbetsnämnd (PK, SJF, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna) som i dag reglerar det pressetiska systemet har ställt sig bakom denna begäran om lagändring. Det gör mig glad och stolt. Det är ett beslut som visar att Dagens Media gjorde rätt sommaren 2012 då de satte rubriken ”Utgivarna enar svenska medier”. Det här beslutet visar att det går att ena medierna. Enigheten är extra viktigt i en tid av konvergerade medier. Allmänheten ska känna tilltro till sina medier och med ett tydligt, gemensamt system ökar den möjligheten.

Samtidigt som medierna gemensamt verkar för ett gemensamt och tydligt etiskt system är det viktigt att politikerna ser den oerhört snabba omställning som pågår. Det gör att premisserna för medierna måste behandlas med fördjupat allvar och öppet sinnelag. Det är ett bra tillfälle nu. Alla förutsättningar är där. Branschen är enad i gemensamma frågor och allmänheten har aldrig varit så nyhetsuppdaterad som nu. Vi lyssnar, läser och ser på medier som aldrig förr både analogt och digitalt. Med det i ryggen ser jag fram emot ett fantastiskt medieår 2015.

En riktigt god jul och gott nytt år.

Jeanette Gustafsdotter

Krönikan publicerades först hos Medievärlden.

Hög tid att sluta köpa stöldgods
"Je suis Charlie!"