Kan Granskningsnämnden ha gett frågan om ett nytt gemensamt medieetiskt system en oväntad knuff i rätt riktning?

Det skulle i så fall vara en välkommen effekt av det uppmärksammade agerandet mot Dagens Nyheter. 

Utgivarna har sen maj 2015 haft en hemställan hos kulturdepartementet om att utreda möjligheterna till ett nytt, gemensamt medieetiskt system. 

Inget har hänt. 

Nu kan alltså frågan ha fått oväntad draghjälp av Granskningsnämnden hos Myndigheten för Press, Radio och TV sedan nämnden fällt ett webb-tv-inslag på DN.se för otillbörligt gynnande.

Granskningsnämndens agerande åskådliggör med all tydlighet frågans aktualitet och värde och sätter – omedvetet? – fingret på Utgivarnas huvudfråga: behovet av ett nytt gemensamt medieetiskt system. 

Agerandet visar samtidigt, att för varje dag som kulturdepartementet låter bli att agera på Utgivarnas hemställan förändras verkligheten utanför departementets fönster på Drottninggatan i Stockholm. 

Mediernas förutsättningar förändras.

Medierna utvecklas. 

Mediekartan ritas om. 

Och lagstiftning och sändningsvillkor hänger inte med. 

Myndigheten lutar sig i de nu aktuella fallen – förutom Dagens Nyheter granskades även webb-tv-inslag hos Göteborgs-Posten och Nynäshamns-Posten – mot det som kallas beställ-tv. DN:s presentation av webb-tv-inslag skulle alltså innebära att myndigheten ska granska huruvida DN:s webb-tv-inslag följer Radio- och TV-lagen.

Detta samtidigt som samma inslag inte hade kunnat granskas av myndigheten om till exempel Sveriges Television publicerat det på sin hemsida.

Snurrigt? Ja. 

Provocerande? Ja, om ni frågar mig. 

Inte minst med tanke på att det var Granskningsnämnden som tog initiativet till prövningen av DN:s webb-tv-inslag.

Utgivarna påpekar i sin hemställan om att utreda möjligheterna till ett gemensamt medieetiskt system att det i dag finns risk för dubbelprövning – eller ingen prövning alls. DN-fällningen blir i det fallet ett tydligt exempel.

Och det blir inte heller lättare att utifrån DN-exemplet förklara för allmänheten hur de medieetiska systemen fungerar och vem som granskar vad.

Tidningen Journalistens chefredaktör Helena Giertta skriver ”Bort med tassarna!” i en krönika om Granskningsnämndens beslut. Hon poddade dessutom påpassligt med Allmänhetens Pressombudsman Ola Sigvardsson om beslutet. De var båda såväl frågande som oförstående till myndighetens agerande.

Deras slutsats: behovet av nytt gemensamt medieetiskt system. 

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Ska mediefrågorna få ett svar 2017?
Fängelse för dödshot mot publicist