Svensk forskning om kinesisk journalistik

(2013-01-11) Journalisterna vid den kinesiska tidningen Nánfang Zhoumò (Söderns veckotidning) gick nyligen ut i strejk. De proteserade mot att en artikel om ökad pressfrihet stoppats och att tidningen istället tvingades publicera en regimvänlig artikel. Nyheten om strejken har uppmärksammats både på nyhets- och ledarplats, t ex hos SVT, NSD och Norrköpings Tidningar.  

De kinesiska journalisternas strejk är en mycket ovanlig händelse. Men är det också ett tecken på en ny och granskade journalistik i Kina? Ett svar på den frågan har kanske de svenska forskarna Marina Larsson, Centrum för öst- och sydöstasienstudier vidLunds universitet, och Johan Lagerkvist, Utrikespolitiska institutet, som nyss färdigställt sin forskning om den granskande journalistikens ställning i Kina. Forskningsportalen Forskning.se rapporterar om rapporten.

Larsson och Lagerkvists slutsats är att en antydan till undersökande och granskande journalistik håller på att spridas inom Kinas auktoritära mediesystem. De pekar särskilt på att olika former av sociala medier, som mikrobloggar, givit både journalister och den enskilde individen en ökad möjlighet att bedriva en form av medborgarsjournalistik.

De tre mest centrala slutsatserna:

a) Internet och de sociala medierna har skapat nya möjligheter för kritiska inlägg, faktakontroll och kontakt med alternativa källor.

b) Möjligheterna att bedriva kritiskt granskande journalistik är skiftande och är i större utsträckning än i Västvärlden beroende av bland annat politiska och ekonomiska överväganden.

c) Den personliga kontakten mellan enskilda individer och mellan olika yrkesgrupper spelar en viktig roll för hur den undersökande journalistiken bedrivs.

Hos Riksbankens jublieumsfond kan du läsa hela slutrapporten.

//TL

Mindre med medier hos unga
Journalistik i platta paket?