Beslut om omodererade kommentarer

(2014-03-19) I dag offentliggjordes Högsta domstolens beslut rörande så kallade omodererade kommentarer. HD har prövat om en sajt med automatiskt grundlagsskydd kan förlora skyddet om den ger möjlighet till omodererade kommentarer.

På HDs sajt skriver man följande: ”Högsta domstolen anser att så inte behöver vara fallet. Frågan har betydelse t ex för vem som har ett straffrättsligt ansvar för förtal på en grundlagsskydad webbplats.”

Läs hela beslutet på HD sajt: Högsta domstolens beslut om s.k. omodererade kommentarer

Högsta domstolens beslut om s.k. omodererade kommentarer – See more at: http://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=39277&epslanguage=sv#sthash.lrxoCDBu.dpufhttp://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=39277&epslanguage=sv
Högsta domstolens beslut om s.k. omodererade kommentarer – See more at: http://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=39277&epslanguage=sv#sthash.lrxoCDBu.dpufhttp://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=39277&epslanguage=sv
Högsta domstolen har prövat frågan om möjligheten till omodererade kommentarer på en webbplats med s.k. automatiskt grundlagsskydd medför att skyddet förloras. Högsta domstolen anser att så inte behöver vara fallet. Frågan har betydelse t.ex. för vem som har ett straffrättsligt ansvar för förtal på en grundlagsskyddad webbplats. – See more at: http://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=39277&epslanguage=sv#sthash.lrxoCDBu.dpufhttp://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=39277&epslanguage=sv
Högsta domstolen har prövat frågan om möjligheten till omodererade kommentarer på en webbplats med s.k. automatiskt grundlagsskydd medför att skyddet förloras. Högsta domstolen anser att så inte behöver vara fallet. Frågan har betydelse t.ex. för vem som har ett straffrättsligt ansvar för förtal på en grundlagsskyddad webbplats. – See more at: http://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=39277&epslanguage=sv#sthash.lrxoCDBu.dpufhttp://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=39277&epslanguage=sv
Medielänkar vecka 10 och 11
Medielänkar vecka 11 och 12