Ny forskning om valreklam

(2014-01-05) Supervalåret 2014 är bara en dryg månad gammalt. Men superbegreppet har redan 126 000 träffar hos Google. Först ut är EU-valet i slutet av maj. Och i september är det dags för riksdagsvalet. Redan nu kan den som är intresserad av politisk kommunikation och valannonsering förbereda sig genom att plugga in den politiska annonseringen från de senaste hundra årens riksdagsval.

Det är göteborgsforskarna Tomas Odén och Bengt Johansson som under några års tid studerat 9 102 politiska dagspressannonser mellan 1908 och 2006. En av de slutsatser de kommer fram till är att så kallad negative campaigning, att man smutskastar motståndaren, förekommit under alla val sedan 1908. Det är alltså inget nytt som kommit in i politiken under senare år.

En annan tydlig slutsats är att partierna under hela den analyserade perioden använt sig av ny kommunikationsteknik. Så fort en ny teknik eller medium dykt upp så har partierna tagit den till sig och använt den i sin argumentation. Det har varit biofilm, högtalarbilar, radio, tv och bloggar. I årets val spås följdriktigt sociala medier spela en framträdande roll.

Johansson och Odéns bok heter Politiska annonser. Partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år (199 s.) och är utgiven av Nordicom.

Medielänkar vecka 5 och 6
Medielänkar vecka 6 och 7