Mediebarometern 2013 – en första översikt

(Uppdaterad) 6 timmar och 5 minuter ägnar den genomsnittlige svensken mellan 9 och 79 år åt medier en vanlig dag. En minskning med två bruttominuter jämfört med föregående år. Det visar den första översikten från medieinstitutet Nordicoms årliga studie av svenskarnas medieanvändning. Den stora skillnaden ligger i att de under 25 år lägger mindre tid på traditionella medier och mer på digitala.

Stabila medievanor

Svenskarnas medievanor är stabila i och över tid. Vi fortsätter att lägga drygt 6 bruttotimmar per dygn på tv, nätet, tidningar och böcker. Den tid vi lägger på medier en vanlig dag har ökat med 23 min, med mindre än med 7 procent, sedan 1982. Och det trots att vi fått kommersiell tv och radio samt internet med sociala medier, webb-tv och onlinespel.

Däremot har rätt stora förändringar skett med vad vi använder de dyga sex medietimmarna till. I början av 1980-talet ägnade vi mest tid åt radio (104 min/dag). Vi lyssnade till exempel lika mycket till musik från grammofon och kassettband som vi tittade på tv (98 min/dag). Sedan dess har alltså mycket förändrats. Andelen svenskar som läser en morgontidning minskat. Detsamma gäller andelen svenskar som tar del av tv och radio en vanlig dag. Men trots den tydliga minskningen sedan slutet av 1990-talet var tv det medium vi ägnade mest tid åt under fjolåret. Hela 83 bruttominuter per dag och svensk lade vi på tv. Som nummer två kommer i dag vare sig musik eller radio utan internet med 74 minuter.

Andel svenskar (9-79 år) som använder olika medier en genomsnittlig dag 2012 (%)

Tv (totalt) 83
Internet (totalt) 74
Dagstidning (totalt) 69
Radio (totalt) 67
Tidskrift (totalt) 33
Sociala medier 47
Traditionella medier på internet 32
Dagstidning på internet 19
Webb-tv 7
Webb/poddradio 3
Tidskrift på internet 2
   

Mer tid för digitala medier

Förändringarna i medieanvändningen är tydligast bland de yngre. Faktum är att svenska ungdomar (15-24 år) lägger allt mindre tid på att läsa dagstidningar, tidskrifter, böcker samt att titta och lyssna på tv och radio. Men trots att de väljer bort traditionella medier så har de under de senaste tio åren ökat den totala tiden de lägger på medier med nästan 17 procent. Den tid de tidigare lade på traditionella medier ägnar de nu åt internet.

Medieanvändning bland de mellan 15 och 24 år, 2002 och 2012 (min)
  2002 2012 Diff. (%)
Tryckt dagstidning 16 6 -62,5
Tryckt tidskrift 9 5 -44,4
Tryckt bok 29 22 -24,1
Traditionell text-tv 3 1 -66,7
Traditionell tv 100 70 -30,0
Video/dvd 23 11 -52,2
Traditionell radio 102 53 -48,0
Musik (cd, vinyl, mp3) 56 63 +12,5
Internet 148 182 +23,0
TOTALT 366 428 +16,9

Bland de stora medierna är det den tryckta dagstidningen (-62,5 procent) och den traditionella radion (-48 procent) som tappat mest i tid. Gruppen 15-24-åringar ser i dag mindre på tv än vad alla andra äldre åldersgrupper gör. De tittar i genomsnitt 70 min/dag medan de mellan 25 och 44 år ser på tv i 81 min/dag. Än mer ser de mellan 45 och 64 år på tv – hela 95 min/dag.

De unga väljer alltså bort bland annat vanlig tv för internet. Det finns ingen annan åldersgrupp som avsätter mer tid på internet. Och av de 182 min/dag som ungdomarna använder internet lägger de 44 min på sociala medier och 15 min på traditionella medier. En effekt av att de spenderar så mycket tid på nätet är att de mellan 15 och 24 år också är den åldersgrupp som lägger mest tid på traditionella mediers nätversioner.

De har inte helt övergett papperet. Endast de över 65 år avsätter lika mycket tid per dag åt bokläsning. Pensionärerna läser igenomsnitt en bok under 23 min/dag. Och det är endast 1 min mer än de mellan 15 och 24 år.

 //TL

 

Några länkar från vecka 9 och 10
Några länkar från vecka 10 och 11