(2016-09-16) Journalisters möjlighet att göra sitt jobb är avgörande för ett demokratiskt samhälle. Därför är frågan om journalisters säkerhet så viktig – i såväl tingsrätten i Gävle som i FN:s säkerhetsråd.

I dag är det rättegång i Gävle. En man står åtalad för att ha dödshotat Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg.

Det är vardagen för svenska journalister och publicister. Varje dag året om hotas eller trakasseras journalister. Och hoten har ökat i omfattning varje år de senaste åren.

Men det är inte en acceptabel vardag. Hot mot journalister måste lagföras.

Därför ska det bli intressant att se hur rättegången i Gävle utvecklas. Hotet mot Anna Gullberg framfördes i samtal med polisen. Åtal väcktes också ganska snart. Den åtalade mannen förnekar dock brott.

Att den som hotar en journalist åtalas och döms är en viktig signal. Hot mot journalister måste avslöjas, uppmärksammas och fördömas.

Utgivarna har de senaste åren gjort en årlig undersökning om hot och trakasserier mot medierna. Bakom varje siffra i statistiken finns en verklig händelse. Därför samlar vi nu vår rapportering om hot och hat mot journalister under Journalisthot på Utgivarna.se

Hur ser hoten ut? När sker de? Vilka hotas? Notiserna kan handla om själva incidenten, när den uppmärksammas av medieföretaget eller polisanmäls, men det kan även handla om åtal eller dom.

Rapporteringen gör inte anspråk på att vara heltäckande, men den kommer att ge en bild över hur vardagen ser ut för journalister och medier – och utgöra ett underlag för kommentarer och debatt. Vill du dela, reagera eller kommentera händelserna – använd #journalisthot.

Men varför?

För att fri och oberoende journalistik är själva grunden i ett demokratiskt samhälle. Ett hot mot en journalist är därför ett hot mot demokratin.

Det gäller i Gävle och det gäller i Afghanistan.

Därför har Utgivarna skrivit till utrikesminister Margot Wallström med begäran om att Sverige ska driva frågan om ett speciellt sändebud för journalisters säkerhet i FN.

Brevet överlämnades till Margot Wallström i onsdags.

I brevet skriver vi bland annat:

”Varje vecka dödas en journalist. Så har det varit de senaste tio åren – och så ser det ut i dag. Reportrar utan gränser berättar på sin internationella hemsida att 787 journalister har dödats sen 2005.

Frågan om journalisters säkerhet är en viktig och angelägen fråga. Propaganda och desinformation kan endast avslöjas av journalistisk närvaro och fri och oberoende journalistik.

Samtidigt har det aldrig varit svårare att bevaka konflikterna i världen. Och det har aldrig varit farligare. Men att sluta bevaka oroliga områden är inget alternativ.

När Sverige nu tar plats i FN:s säkerhetsråd, dessutom med ordförandeklubban i sin hand, finns en unik möjlighet att på ett kraftfullt sätt försvara demokrati och yttrandefrihet.

FN bör utse ett speciellt sändebud för journalisters säkerhet.”

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Mediegrundlagskommittén löste inte publicistisk arvsynd
Supporter dömdes för misshandel och hot mot journalister på pressläktaren