(2015-09-11) Varje dag, året om, hotas eller trakasseras de svenska medierna.

I går: ett bombhot mot Gefle Dagblad.

(2015-09-11) Varje dag, året om, hotas eller trakasseras de svenska medierna.

I går: ett bombhot mot Gefle Dagblad.

Kravet var att en artikel skulle avpubliceras. För att få sin vilja igenom framfördes ett bombhot.

Agerandet fördöms förstås. Bra så. Men det krävs mer. Aldrig har det varit tydligare än nu.

I den undersökning som Utgivarna presenterade under Almedalsveckan i somras konstaterades:

• En av tre redaktioner har hotats det senaste året.

• Över 300 hot eller trakasserier har riktats mot medierna det senaste året. Det betyder ett om dagen.

I Utgivarnas undersökning menar dessutom två tredjedelar av de mediechefer som svarat att hotbilden mot redaktionerna förstärkts under de senaste fem åren.

Undersökningen visar också att hot i flera fall leder till utebliven publicering eller att uppdraget inte ens genomförs. Och utebliven journalistik – det är verkligen ett hot mot demokratin!

Utgivarna har, genom ett framgångsrikt arbete av Utgivarnas förre vd Jeanette Gustafsdotter, lyft frågan och fått gehör hos ansvariga myndigheter.

Nye rikspolischefen Dan Eliasson har sen han tillträdde vid årsskiftet visat förståelse och engagemang för mediernas utsatthet – och mediernas särställning. Det han säger att han vill göra låter bra.  Men – det brådskar.

Här är några exempel bara från den senaste tiden:

I somras fick SVT:s redaktioner i Blekinge och Malmö ta emot brev med vitt pulver.

För knappt två veckor sen riktades hat och hot mot journalisterna Annika Hamrud och Niklas Orrenius för att de försökt komma i kontakt med personen bakom pseudonymen Julia Caesar.

I tisdags beslutade hovrätten om förlängt besöksförbud för den person som tidigare dömts för olaga hot mot Expressens chefredaktör Thomas Mattsson – och sedan fortsatt kontakta honom på sociala medier.

Och så bombhotet mot Gefle Dagblad i går.

Hat, hot trakasserier… Vi vet effekten. Det journalistiska arbetet störs. Medarbetare påverkas. Arbetsplatser kan komma att spärras av.

När GT:s redaktion i Göteborg hotades i januari 2014 utrymdes fastigheten. Det tog flera timmar innan GT:s redaktion fick tillträde till lokalerna på nytt.

GT, som är Expressens västsvenska edition, är en del av en större organisation. Det innebär att man kan göra jobbet på andra ställen under den tid GT-medarbetarna inte fick tillträde till sin arbetsplats.

Men normalt betyder en obemannad nyhetsredaktion utebliven journalistik. Och utebliven journalistik är en dålig dag för journalistiken.

I Gävle behövde inte lokalerna utrymmas. Men det är klart att det journalistiska arbetet stördes, att medarbetarna påverkades – även om polisen i dag tonat ned hotet.

Gefle Dagblad har gjort en angelägen och viktig granskning. Det är mediernas uppgift. Då ska man inte skrämmas till tystnad.

Därför, sa jag i en kommentar i går, är det viktigt att Gefle Dagblad nu får stöd och möjligheter att på ett tryggt sätt kunna fortsätta den viktiga granskningen.  I dag bidrar Expressen till detta genom att publicera den artikel som ska vara anledningen till bombhotet mot Gefle Dagblad.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

 Läs mer:

Utgivarnas undersökning: Hot mot medier journalister och medier

Gefle Dagblad bombhotat
Publicister i upprop för Dawit