Public service-proppen presenterad

(2013-06-19, uppdaterad) I dag presenterade kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth regeringens public service-proposition Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019. Här nedan finner du några länkar till kommentarer rörande propositionen och andra mediedebatter.

Journalistik och publicistik

Husbybor saknar granskning av dödsskjutning, SR Medierna den 17 juni 2013

Kvalitetsjournalistik och framtid, Thomas Mattsson, Expressen den 15 juni 2013

Journalistik och politik hör ihop, Hans Bülow, Blekinge läns tidning den 13 juni 2013

Den kritiskt granskande journalistiken är viktig, Gunilla Klingberg, Tandläkartidningen den 13 juni 2013

Medieekonomi och medieutveckling

Nytt förslag om presstöd i dag, Thomas Mattsson, Expressen den 17 juni 2013

Framtiden behöver ingen dagstidning, Sam Sundberg, samsundberg.se den 17 juni 2013

Framtidens stöd för dagstidningarna, Jonas Nordling, DN Debatt den 17 juni 2013

Journalistikens räddning, Petter Birgersson, Kristianstadsbladet den 14 juni 2013

Medie- och pressetik

Ska jurister eller journalister dra gränsen?, Ola Sigvardsson, Journalisten den 19 juni 2013

Medieforskning och medievanor

Tiden för internetanvändning minskar bland medelålders personer, Pamela Davidsson, Internetstatistik den 14 juni 2013

Unga ratar nyheter på tv, Sara Kinberg, P3 Nyheter den 12 juni 2013

Lätt att vara välinformerad, lätt att vara oinformerad – en utmaning för demokratin, Nordicom – Göteborgs universitet den 12 juni 2013

Press-, tryck- och yttrandefrihet

Tema: Meddelarfrihet, Hans-Gunnar Axberger, Per Hultengård med flera, Advokaten nr 5/2013

Klokt beslut av JK skyddar meddelarfriheten, Journalistförbundet den 19 juni 2013

Ingen brottsutredning kring SvDs avslöjande om rysk flygövning, Mikaela Åkerman, Svenska Dagbladet den 18 juni 2013

JK friar publiceringar om incidentberedskap, Nils Funcke, Nilsfuncke.se den 18 juni 2013

Respektlöst av Annie Lööf när KU granskar, Nils Funcke, Expressen Debatt den 18 juni 2013

Många hot mot pressfriheten i Montenegro, Advokatsamfundet den 19 juni 2013

Sitt i cell för Dawit i Almedalen, Erik Högström, Expressen den 19 juni 2013

Vi måste fortsätta tala om Dawit, Gunilla von Hall, Svenska Dagbladet den 18 juni 2013

Farväl nätjättar det här håller inte längre, Sam Sundberg, Svenska Dagbladet den 18 juni 2013

Svenska medier har mejlen hos avlyssningsbara Google, SR Medierna den 17 juni 2013

Arabisk vår vänder kvinnorna ryggen, Ralph Hermanson, Riksdag & Departement den 17 juni 2013

Djupgående problem när medier tystas, Gabriel Byström, Göteborgs-Posten den 16 juni 2013

Övervakning hotar internets mening, Mats Ottosson. Jönköpings-Posten den 15 juni 2013

83 Lägga ned, Mediespanarna, Umeå universitet den 14 juni 2013

Journalister görs till syndabockar i ”Kampen om Geziparken”, Reportrar utan gränser den 14 juni 2013

Nödvändig debatt om pressfrihet, Olle Schmidt, Fria tankar om Europa (schmidtblogg.blogsport.se) den 13 juni 2013

Public service-propositionen

Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019, Regeringens prop. 2012/13:164, regerigen.se den 19 juni 2013

”Digitaliserat marknät gör det möjligt att sända fler kanaler”, Lena Adelsohn Liljeroth, DN Debatt den 19 juni 2013

TV4-gruppen kommenterar public service-propositionen, TV4-Gruppen.se den 19 juni 2013

Detaljgranskning av public service värnar inte oberoendet, Journalistförbundet, Sjf.se den 19 juni 2013

URs kommentar till Kulturdepartementets debattartikel i DN 19/6, Erik Fichtelius, UR.se den 19 juni 2013

Eva Hamilton kommenterar propositionen om public service, Hanna Dowling, SVT Företagsnytt den 19 juni 2013

Sveriges Radios första kommentar till PS-propositionen, Cilla Benkö, SR Pressinformation den 19 juni 2013

Public services påverkan på medier ska utredas, Per-Anders Rehn, SR Nyheter den 19 juni 2013

TU och Utgivarna om ps-propositionen, Mikael Marklund, Medievärlden den 19 juni 2013

SVT-chefen oroas av ny utredning, Hela Gotland den 19 juni 2013

Regeringen vill utreda tv-licensen, Henrik Sahl Johansson, Svenska Dagbladet den 19 juni 2013

Samlade kommentarer om public service-propositionen, SR Medieormen den 19 juni 2013

Några länkar till vecka 23 och 24
Några länkar från vecka 25 och 26