Forskning om oförändrad mediepolitik

(2013-10-31) Medievärlden har förändrats drastiskt under de senaste två decennierna. Den digitala utvecklingen har påverkat i snart sagt alla delar av medielandskapet och den publicistiska vardagen. Trots det har mediepolitiken i stora delar varit oförändrad. Det menar den danske medieforskaren Rasmus Kleis Nielsen, knuten till universiteten i Oxford och Roskilde, i en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Global Media and Communication.

Kleis Nielsen har studerat medieutvecklingen i sex högt industrialiserade demokratier: Finland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland och USA. I dessa länder har han tittat närmare på hur olika mediestödformer förändrats i samband med den strukturella omvandling som medierna just nu genomgår. Det gör Kleis Nielsen genom att studera officiella dokument och sekundära källor. Men också genom ett antal intervjuer mediechefer och politiker. Hans slutsats är att dagens stödformer förändrats ganska litet sedan slutet av 1900-talet. Och orsakerna till det är tre.

I artikeln väljer han att peka på ett lågt intresse för frågorna från politiskt håll. Under de strukturellt omvälvande åren för medierna har politikerna av både fri vilja och tvång ägnat sig åt andra områden, som den ekonomiska krisen och dess omedelbara effekter.

Kleis Nielsen lyfter även fram mediebranschens önskan om att skydda sina egna intressen, som en annan orsak till frånvaron av förändring. De medier som uppbär stöd eller privilegier är, enligt Kleis Nielsen, rädda att förlora dem. De är därför inte drivande för en eventuell reformprocess. 

Avslutningsvis uppmärksammar Kleis Nielsen vad han ser som en allmän uppfattning om att det saknas kostnadseffektiva, genomförbara och önskvärda alternativ till den förda politiken. Det helt enkelt lättare att kräva reformer än att presentera konkreta reformer.

På sin blogg har Kleis Nielsen formulerat sig snärtigare och talar där om tre faktorer eller tre djävlar som påverkat utvecklingen. Du läser hela bloggposten ”Frozen media policies during a time of media change” här.

//TL

Några länkar från vecka 43 och 44
Några länkar från vecka 44 och 45