(2015-06-24) Hälften av Sveriges tvååringar har varit ute på nätet och nästan alla elvaåringar har en egen mobil. Det visar årets upplaga av rapporten Medieutveckling från Myndigheten för radio och tv.

Ett av Myndigheten för radio och tv:s uppdrag är att bevaka och följa medieutvecklingen i landet. Som ett led i det uppdraget publicerar myndigheten en årlig rapport om mediemarknadens utveckling. Rapporten bygger på uppgifter från andra studier som Nordicoms Mediebarometer samt statistik från MMS och Statens medieråd. Rapporten listar dessutom de fem mest tongivande medietrenderna just nu.

Mobilen navet i vår mediekonsumtion

Inte helt oväntat lyfter rapportens författare fram mobilens effekter på medieanvändningen lite extra. Det är de senaste årens mest genomgripande förändringstrend. I dag är nästan alla de delar av mediemarknaden som digitaliserades för några år sedan även mobila.

Växande digital konsumtion

Den tid vi lägger på medier under en vanlig dag har ökat med 21 minuter sedan 2007. Lejonparten av den tillväxten har skett digitalt.

Unga väljer mobilen

Det brukar skämtsamt sägas att unga är uppkopplade hela tiden. Det är en liten överdrift, men bara lite. Rapporten citerar nämligen Medierådet och konstaterar att 62 procent av de mellan 17 och 18 år använder mobilen mer än tre timmar per dag. För något år sedan, 2012/13, var motsvarande andel 46 procent.

Fortsatt stark utveckling för tv

Under de senaste åren har nya aktörer, som Netflix, kommit in på den svenska marknaden. Och enligt MMS har 1,6 miljoner svenskar i dag tillgång till Netflix. Andra digitala alternativ som playtjänster och Youtube har också vuxit sig starka. Men även med de nya aktörerna ute på marknaden så visar publiken stort intresse för de traditionella medieformerna. Särskilt ”tv kan tyckas ha klarat sig bra i den allt hårdare konkurrensen på den föränderliga mediemarknaden”, skriver myndigheten.

Tuffare annonsmarknad

”Nya aktörer som konkurrerar om publikens tid och pengar”, skriver myndigheten och syftar på de aktörer som relativt nyss klivit in på marknaden, t ex Netflix och Youtube. De konkurrerar inte bara om användarns tid. De sätter också de svenska medieföretagen under tuff ekonomisk press genom att konkurrera om både användarns och annonsörernas pengar.

Du hittar hela rapporten här.

//TL

Digital News Report 2015
Bra att Aftonbladet-målet gick till HD