(2016-11-07) När Medieutredningen presenterades var frågan om ett nytt mediestöd i fokus. 

Frågan om ett nytt medieetiskt system nämndes inte.

I dag lämnade utredaren Anette Novak över Medieutredningen ”En gränsöverskridande mediepolitik” till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I fokus stod förstås det nya mediestöd som föreslås ersätta presstödet.

Medieutredningens slutbetänkande innehåller emellertid även några andra intressanta punkter som påverkar medborgarnas möjligheter till ”regelbunden allsidig nyhetsbevakning och kritiskgranskning”.

Under rubriken ”Mediepolitiska skisser” behandlas frågor som:

• Desinformation.

• Informationspåverkan från offentliga verksamheter.

• Medie- och informationskunnighet.

• Bredbandsutbyggnaden.

• Skärpta straff för hot mot journalister.

I utredningen konstateras att endast färdigberedda frågor kan presenteras som förslag – och därför presenteras de ovanstående idéerna och slutsatser i ett separat kapitel.

En besvikelse dock att inte frågan om ett nytt medieetiskt system finns med bland dessa ”Mediepolitiska skisser”. Fråga nämns nu endast i en bilaga, vilket för övrigt är den promemoria som Medieutredningen lämnade till Kulturdepartementet redan i mars i år.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Medieutredningen med förslag om medieetiken?
Tryckfrihetsförordningen 250 år