Så förändrar det mobila, sociala och visuella medierna

(2013-12-06) Framtiden är mobil, social och visuell. Det är den mycket korta sammanfattningen av det föredrag Nic Newman, mediekonsult med digital inriktning och tidigare strateg på BBC, nyligen höll vid Reuters Institute for the Study of Journalism vid universitetet i Oxford.

Nic Newman ser tre tydliga trender för nyhetsmedier. Vi konsumerar allt mer journalistik via mobilen. Och vi kommer oftare i kontakt med nyheter via sociala kanaler och det samtidigt som det visuella berättandet får en allt mer framträdande plats. Det betyder enligt Nic Newman att många medieföretag kommer att värdera snabbheten i rapporteringen ännu högre än i dag, vilket kan bli en utmaning när det gäller att balansera snabbheten mot målsättningen att vara korrekt och trovärdig. Han tror också att det kommer att bli ännu viktigare än i dag att tänka bild, ljud och text. Och det oavsett om mediet ursprungligen varit ett bild-, text- eller ljudmedium. Nyhetsorganisationerna kommer därför att bli mer plattformsneutrala. Newman pekar även på vikten av att både kunna tala med en person och till en stor publik.

Alla dessa nya och nygamla utmaningar ställer medieföretagen inför svåra frågor om vilken kompetens och organisationsstruktur man bör ha för att kunna producera journalistik som är mobil, social och visuell.

Med Reuters Digital News Report som grund

Nic Newmans föredrag finns som podcast och grundar sig på Reutersrapporten Digital News Report från tidigare i år. Många av Nic Newmans bilder till föredraget finns att titta via Slideshare.

Digital News Report bygger på undersökningar av medievanor och medieutveckling i nio länder: Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike, Danmark, USA, Japan och de urbana delarna av Brasilien. Nic Newman stödjer sig också på andra källor och rapporter, bland annat från amerikanska forskningsinstitutet PEW och brittiska kommunikationsmyndigheten Ofcom. Newman menar med stöd av dessa källor att det finns tre utvecklingstrender som mer än andra både påverkar och omskapar nyhetsförmedlingen. Det är mobilen, det är sociala medier och det är de visuella presentationsmöjligheterna.

Mobilen som medienav

Enligt Newman kommer ungefär en tredjedel av all trafik till nyhetssajterfrån mobila enheter, vilket är en dramatisk ökning på ett par tre år. För bara något år sedan kom endast några procent från den här typen av plattformar. Mycket få saker talar emot en fortsatt ökning.

Under sommar-OS i London så kom över 60 procent av trafiken till OS-sajten från mobilt. När bomberna expolderade vid Boston marathon i år så var hälften av all trafik till New York Times sajt mobil. I år har även stora aktörer som BBC och Guardian noterat att en majoritet av trafiken stundvis är mobil. Den grundläggande orsaken till den här utvecklingen är naturligtvis spridningen av mobiler och då i synnerhet smarta mobiler.

Enligt Ofcom så tar 75 procent av de brittiska mobilanvändarna del av nyheter via sina mobiler varje vecka. Utvecklingen drivs främst på av personer mellan 25 och 44 år. Inom den gruppen är mobilen ofta en av de primära källorna till nyheter. I Sverige så kollar 45 procent av internetanvändarna dagligen av nyheterna via mobilen, enligt den nyligen presenterade rapporten Svenskarna och internet 2013.

Siffror från USA visar på snarlika trender. De ameriakanska studierna pekar på att medieanvändarna där konsumerar mer medieinnehåll ju fler mediespelare och enheter de har tillgång till. Och enligt Ofcom så får en tredjedel av britterna tillgång till nyheter via minst två digitala enheter i veckan. 9 procent av britterna använder tre eller fler enheter för nyheter.

Det här kan inverka både på hur vi konsumerar och producerar nyheter, menar Nic Newman. Om vi går in och ut från mediesajter via varierande enheter och vid ett stort antal tillfällen per dag så kan det påverka vårt val av nyhetstexter och inslag. Kanske går vi mot snabba uppdateringstjänster om viljan att läsa långa texter minskar? Vi har sett en del exempel på försök i den riktningen, till exempel Circa, Quartz och Omni. Om vi har mobilerna med oss hela dagarna och tittar på dem uppåt 200 gånger per dag så talar mycket för att de kommer att bli det självklara navet för vår mediekonsumtion samt hur vi organisaerar våra liv. Nic Newman pekar också på en annan faktor för mobilens centrala placering i medielandskapet:

– En annan omständighet som jag tror gör dessa uppkopplade enheter unikt kraftfulla under kommande år är inbyggda betalningstjänster. I dag finns den här tjänsten i någon utsträckning genom Amazons och Apples infrastruktur, säger Nic Newman.

        – Men jag tror att våra plånböcker eller kreditkort kommer att integreras in i mobilen. Den digitala betalningstjänsten kommer att vara inbyggd vilket gör att friktionen i köpprocessen minskar, säger Nic Newman.

Mobilen som förändrande kraft

Nic Newman pekar på sex olika sätt mobilen kommer att påverkar nyhetsförmedlingen:

1. nyhetstempot kommer att öka

        2. vad som betraktas som en nyhet

        3. artiklarna kommer att bli kortare

        4. nyheterna personaliseras

       5. tydligare lokala vinklar

       6. nya affärsmodeller

Redan i dag har stora mediebolag förändrat sitt sätt att arbeta för att nå ut i mobila kanaler. Schibsted har lanserat sin redan nämnda nyhetstjänst Omni. I föredraget lyfts New York Times och BBC fram då de skapat särskilda redaktionsgrupper som producerar kortnyheter för twitter, nyhetsflashar, etc. På brittiska ITV talar man, enligt Newman, inte lägre om digital first utan om social first. Ett fjärde exempel är att abonnenter på Financial Timessedan i somras även kan få tillgång till fastFT. Som namnet antyder är det en tjänst för snabba marknadsnyheter tillsammans med insatta kommentarer.

Det sista exemplet Nic Newman lyfter fram är amerikanska NowThis News. Nyhetstjänsten har blivit omtalad, inte minst för att den riktar sig till unga mediekonsumenter och att den startades av en av Huffington Posts grundare och en tidigare HuffPo-vd. Enligt NowThis News själva så producerar de varje dag mer än 50 stycken 6, 15 och 30 sekunder långa nyhetsvideor. Klippen läggs ut på deras webbsajt, mobiltjänst, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat och andra sociala medier. Tanken är att vara plattformsagnostiker och helt enkelt finnas i de strömmar och sociala medier där publiken finns, som till exempel Instagram.

Plattorna blir mer mobila

I dag används surfplattan mest som ett tillbakalutat medium och det i hemmet. Men det kommer att förändras menar Newman. I Storbritannien kommer 40 procent av hushållen att ha tillgång till en surfplatta vid årsskiftet 2013/14, så lyder i alla fall prognosen. Den stora tillväxten sker för de mindre formaten, de på ca 7 tum. Det betyder att de blir allt mer mobila och kan lämna hemmet på ett annat sätt än de tidiga och större modellerna. I Sverige har en tredjedel av befolkningen, 31 procent, tillgång till en surfplatta, enligt rapporten Svenskarna och internet 2013.

Just nu verkar det som plattan tar mer tid från andra medier än att den får folk att sluta använda de traditionella medier som de vuxit upp med, säger Nic Newman. Det digitala utbudet adderar ofta till mer användning. Men användningen kan ta och tar en annan form när utbudskonkurrensen ökar. Redan i dag tas mobiler och mindre plattor lätt med på bussen eller tåget. Och om pendlingsresan tidigare var ett tillfälle där nyhetskonsumtionen var ett självklart val med tidning eller radio så väljer resenären i dag ofta något annat, till exempel att se en film eller att lyssna på podd eller radio och tv som inte är linjär.

Nyheterna kommer via sociala kanaler

I dag nås stora grupper av medieinnehåll via andra kanaler än de traditionella medierna. Enligt Nordicoms Internetbarometer från i år så tar var tionde svensk mellan 9 och 79 år del av nyheter via Facebook en vanlig dag. Bland de unga, 15-24 år, har mer än en fjärdedel, 26 procent, nåtts av nyheter via Facebook en genomsnittlig dag. Det ställer nya och andra krav på de traditionella medierna i deras roller som gatekeeper och kanal. De sociala medierna konkurrerar nu med sök, dvs. att konsumenterna googlar efter en viss sak, om att vara det vanligaste sättet att komma i kontakt med nyheter online. Newman menar att det därför är viktigt att traditionella mediehus och journalister finns med i de sociala medierna och att nyheter placeras även där.

När det handlar om sätten att komma i kontakt med nyheter pekar Newman på skillnaderna mellan USA och Storbritannien. I USA så är sök det vanligaste sättet att komma i kontakt med nyheter online. Sedan följer sociala medier och först därefter nyhetsvarumärken, som New York Times och CNN. I Storbritannien är förhållandena så att nyhetsvarumärken, som Guardian och BBC, är det mest utbredda sättet. Därefter följer sök och socialt. Men precis som i Sverige är unga människor avgjort mer benägna att hitta sina nyheter via sociala kanaler än de äldre.

Visuell strukturomvandling

Den sista strukturomvandlande faktorn Nic Newman behandlar är den visuella utvecklingen. Här i Sverige har vi sett en stark tillväxt inom webb-tv. Inte minst tydlig är den här utvecklingen hos kvällstidningarna och de traditionella broadcast-aktörerna, men även hos Norrköpings Tidningar, Upsala Nya Tidning och Runner’s World.

För bara några år sedan var internet i stort sett textbaserad, vilket berodde på teknisk utveckling, bandbredd, etc. I och med att de tekniska förutsättningarna nu finns för att berätta visuellt så utvecklas också vårt sätt att leta och ta till oss information. Om du tidigare var intresserad av att veta mer om ett visst ämne så kanske du läste en bok eller artikel, i print eller digitalt. I dag kanske du väljer att titta på ett TEDtalk-klipp eller en instruktionsvideo på Youtube istället. Genom animerade filmer kan vi berätta om komplexa frågor som befolkningsutveckling och välståndsfördelning.

Vi vänjer oss nu snabbt att ta till oss historier visuellt och i en utsträckning vi inte sett tidigare. Det påverkar sedan något år tillbaka på olika sätt hur nyheter presenteras och distribueras, till exempel via Buzzfeed, multimedial medieanvändning och visuell journalistik. Bland de mer omtalade exemplen finns Guardians Firestorm, New York Times Snowfall och BBCs klasskalkylator.

Newman pekar på att allt talar för att en plattformsneutral visuell berättarteknik där man använder nyhetsgrafik, bilder, film, 3D med mera kommer att växa i betydelse. En av anledningarna är att det faktiskt går att berätta på det här sättet via nätet. Eftersom det går att göra kommer medieföretag och andra snarlika institutioner att skapa den här typen av innehåll. Dessutom kommer en växande andel av vår mediekonsumtion att ske via mobiler och surfplattor vilka tillåter och kanske rent av är bäst lämpade för en mer tv-lik presentation av materialet.

En annan orsak är att det finns en tydlig annonsaffär i det visuella. Det har visat sig vara en starkare affär i att sälja reklam i anslutning till visuellt innehåll än till text, särskilt om det är av premiumkaraktär.

Sammandrag av föredragets slutsatser

Den nyhetsorganisation som endast intresserar sig för en plattform kommer inte att överleva när vi kliver in i post pc-eran, menar Nic Newman. Det handlar om att finnas på alla relevanta plattformar med anpassat material för olika publiker. När bredbandet är så utbyggt som det är i dag så har nästan alla tillgång till allt och det överallt.

Det gäller att finnas där publiken finns. De globala nätverken kommer nämligen att finnas där publiken finns. Dessa jätteföretag kommer att på ett eller annat sätt att konkurrera med de flesta lokala medieföretag samtidigt som de utgör en infrastruktur för de lokala mediernas tjänster.

Newman avslutar sitt föredrag med att konstarera att det först är nu som publiken börjat förstå de sociala mediernas grammatik och hur de mobila enheterna kan användas. Det kommer att påverka mediekonsumtionen på alla tänkbara sätt.

Hela föredraget finns att lyssna till hos Reuters Insitute vid Oxford University.

//TL

Medielänkar från vecka 48 och 49
Positiv respons från Ask om lag om evigt utgivarskap