Så många använder medier på nätet

(2015-02-27) Nästan två av tre, 65 procent, av svenskarna mellan 16 och 85 år använde nättjänster som Netflix, Itunes och Spotify för att titta på filmer eller tv-serier eller lyssna på musik under första kvartalet i fjol. Och drygt två av fem lyssnade på webbradio, visar aktuell statistik från SCB.

SCB har presenterat en ny rapport om privatpersoners användning av datorer och internet under 2014. Rapporten visar inte bara att en stor majoritet av befolkningen lyssnar på musik och ser på filmer eller tv-serier via nätet. Den visar också att användningen är särskilt utbredd bland de yngre. Nio av tio av de mellan 16 och 34 år tog del av film, musik och tv via nätet under första kvartalet 2014.

Webbradio populärt bland yngre

När det gäller webbradio så uppger drygt två av fem, 43 procent, att de använt internet för att lyssna på webbradio. Enligt SCB:s siffror är webbradiolyssnadet något mer utbrett bland män än kvinnor. Under första kvartalet 2014 lyssnade ungefär hälften av männen, 48 procent, och knappt två av fem kvinnor, 37 procent, på webbradio. Särskilt vanligt att lyssna på radio via nätet är det bland de yngre och då allra mest bland män mellan 25 och 34 år. I den åldersgruppen använde 63 procent internet för att lyssna på webbradio under mätperioden.

Tidningar och böcker

Mindre än en tredjedel, 30 procent, köpte eller beställde böcker och tidningar via nätet för privat bruk mellan april 2013 och mars 2014. Generellt sett har en större andel kvinnor än män köpt eller beställt tidningar och böcker. Men inom den ålderskategori, 35-44 år, där det är vanligast att näthandla är könen helt likställda.

Det är dock förhållandevis få som valde att ladda ner köpta och beställda tidningar, böcker eller e-läromedel istället för att få dem via post. Endast var tionde laddade ner material under den studerade perioden.

Du hittar hela rapporten Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 på SCB:s sajt.

//TL

Nya danska medierapporter
Medievanorna 2014